početak 20. veka
Galerija Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu
crtež, 83 x 53 cm
© Galerija Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu