20. vek
Galerija Zuske Medveđove u Bačkom Petrovcu
Ulje na platnu, 42x66 cm
Slika je restaurirana 2011. godine.
Restauraciju je finansirao Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i poklonio Galeriji Zuske Medveđove.
© Galerija Zuske Medveđove u Bačkom Petrovcu