20. vek
Galerija Zuske Medveđove u Bačkom Petrovcu
Ulje na platnu
Slika je restaurirana 2009. godine.
Restauraciju je finansirao Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i poklonio Galeriji Zuske Medveđove.
© Galerija Zuske Medveđove u Bačkom Petrovcu