ÚKVS na návšteve v Spolku slovenských žien v Kysáči

16. januára 2014
Spolok slovenských žien v Kysáči zorganizoval večierok, na ktorom predstavili najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vojvodinských Slovákov.

Na podnet predsedníčky Spolku slovenských žien v Kysáči, Ľudmily Berédiovej Stupavskej, v stredu, 15. januára v knižnici Michala Babinku v Kysáči so začiatkom o 19.00 hodine bol usporiadaný večierok, na ktorom mal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov možnosť predstaviť svoju prácu.

Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Milina Sklabinská, priblížila prítomným aktivity, ciele a účel tejto ustanovizne, pričom sa zamerala na najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vo Vojvodine, čiže Zborník prác 8. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, v znamení ktorého sa niesol i celý večierok. Cieľom tohto zborníka bolo zmapovať súčasnú situáciu cirkevnej hudby vo všetkých slovenských vojvodinských prostrediach, ale zrovna tak i siahnuť do dejín a zachovať pred zabudnutím samé začiatky v tejto oblasti, čo sa pri niektorých dedinách v tomto zborníku úspešne podarilo.

Zmapovaním situácie cirkevnej hudby v Kysáči do tohto zborníka prispela Ľudmila Berédiová Stupavská, ktorá svoj príspevok i prečítala. V súlade s témou tohto večierka, odzneli tu i nábožné piesne z evanjelického spevníka.

Večierok prebiehal v príjemnej atmosfére, výmene názorov a besedovaní o rôznych záležitostiach vojvodinských Slovákov.

Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská vyjadrila vďaku za pozvanie a organizáciu takéhoto podujatia, ako i presvedčenie, že spolupráca so Spolkom slovenských žien v Kysáči bude úspešne pokračovať i naďalej.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.
Premiéra Pazovského kalendára na rok 2021 sa uskutočnila, ako sa to už stalo tradíciou, 13. decembra, teda na Luciu.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 12. novembra otvorené netradičná výstava insitného umenia.
V Starej Pazove bola 2. novembra otvorená výstava prác výtvarných umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.
Vo štvrtok 29. októbra 2020 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa konala XVI. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine.
V Ústave pre kultúru vojv. Slovákov sa v pondelok 02. novembra 2020 uskutočnila prezentácia novej knižnej publikácie Pavel Chrťan – Master Chef Carving.
Tradičný edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil 23. 10. 2020 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.