ÚKVS na návšteve v Spolku slovenských žien v Kysáči

16. januára 2014
Spolok slovenských žien v Kysáči zorganizoval večierok, na ktorom predstavili najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vojvodinských Slovákov.

Na podnet predsedníčky Spolku slovenských žien v Kysáči, Ľudmily Berédiovej Stupavskej, v stredu, 15. januára v knižnici Michala Babinku v Kysáči so začiatkom o 19.00 hodine bol usporiadaný večierok, na ktorom mal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov možnosť predstaviť svoju prácu.

Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Milina Sklabinská, priblížila prítomným aktivity, ciele a účel tejto ustanovizne, pričom sa zamerala na najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vo Vojvodine, čiže Zborník prác 8. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, v znamení ktorého sa niesol i celý večierok. Cieľom tohto zborníka bolo zmapovať súčasnú situáciu cirkevnej hudby vo všetkých slovenských vojvodinských prostrediach, ale zrovna tak i siahnuť do dejín a zachovať pred zabudnutím samé začiatky v tejto oblasti, čo sa pri niektorých dedinách v tomto zborníku úspešne podarilo.

Zmapovaním situácie cirkevnej hudby v Kysáči do tohto zborníka prispela Ľudmila Berédiová Stupavská, ktorá svoj príspevok i prečítala. V súlade s témou tohto večierka, odzneli tu i nábožné piesne z evanjelického spevníka.

Večierok prebiehal v príjemnej atmosfére, výmene názorov a besedovaní o rôznych záležitostiach vojvodinských Slovákov.

Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská vyjadrila vďaku za pozvanie a organizáciu takéhoto podujatia, ako i presvedčenie, že spolupráca so Spolkom slovenských žien v Kysáči bude úspešne pokračovať i naďalej.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V novom priestore Grafického kolektívu v Belehrade sa od 22. do 26. septembra uskutočnila výstava Sezonárium výtvarnej umelkyne Vesny Opavskej.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.