Kultúra pre všetkých

25. marca 2014
V utorok, 25. marca 2014 sa vo veľkej sále Zhromaždenia AP Vojvodiny uskutočnila AER Konferencia „Kultúra pre všetkých“

Bohatý program konferencie sa začal ráno o 09.30 h, keď predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Ištvan Pastor privítal všetkých účastníkov a prítomných. Otváracie príhovory mali i Slaviša Grujić, podpredseda Vlády AP Vojvodiny a pokrajinský sekretár pre kultúru a verejné informovanie a Sonja Steen, predsedníčka Výboru 3 AER-a a predseníčka Rady kraju Nordland (Nórsko).

Ištvan Pastor, predseda Zhromaždenia AP VojvodinySlaviša Grujić, podpredseda Vlády AP Vojvodiny a pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie
 Sonja Steen, predsedníčka Výboru 3 AER-a a predseníčka Rady kraju Nordland (Nórsko)Mihal Ramača, novinár a publicista
Dr Tamaš Korhec, predsecu Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšinyMgr Art Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Úvodné príspevky patrili predstaviteľom národnostných menšín, kedy sa okrem Mihala Ramača, novináru a publicistu a Dr Tamaša Korheca, predsecu Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny, prítomným prihovorila i Mgr.Art. Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Riaditeľka Sklabinská účastníkom konferencie predstavila prácu tejto ustanovizne, jej ciele, prácu, poslanie, doterajšie úspechy, ako i plány a predsavzatia do budúcna a zároveň využila právo národnostných menšín verejne používať svoj materinský jazyk, v ktorom svoj príspevok na tejto konferencii i predniesla.

Zatým nasledovala časť „Kultúra cez vzdelanie“, ktorú moderovala Ľubica Srďanov. Svoj príspevok v rámci nej odprezentovali Mr Andor Deli, podpredseda Vlády AP Vojvodiny a pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny, ktorý hovoril o dvojjazyčnosti a multikulturálnosti v školách, Prof. Dr Miroslav Vesković, rektor Univerzity v Novom Sade, Marius Ten Harmsen Van Der Beek, člen regionálnej Rady kraju Nord Brabant (Holandsko), Marius Rošu, ktorý predstavil kvíz pre mladých o kultúrach vo Vojvodine, ktorá sa vysiela na RTV Vojvodiny, Zoltan Ardelan, riaditeľ Základnej školy Petefi Šandor z Nového Sadu, ako i riaditeľ Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Paľo Belička, ktorý svoj príspevok na tejto konferencii predniesol ako príklad dobrej praxe, predstavil túto slovenskú ustanovizeň, jej prácu a poslanie.

Časť  „Kultúra pre celú spoločnosť“ moderoval Zoran Jaković. V rámci tejto časti sa predstavili Lars Eklund, predseda Výboru pre kultúru a kreativitu (Švédsko), Monica Carlsson, podpredsedníčka AER-a zodpovedná pre rovnosť šancí (Švédsko), Vladimír Panin, predseda Združenia nevidiacich Vojvodiny, Frederico Portelli, člen Rady pre politiku mladých kraju Goricia (Taliansko) i Petar Nikolić, predseda Matice romskej a novinár RTV Vojvodiny.

Prvý deň konferencie svojim príspevkom uzavrel Christer Kax Sundberg, člen regionálnej rady Sörmland (Švédsko).

Konferencia "Kultúra pre všetkých" priniesla nové myšlienky, názory a umožnila výmenu náhľadov a skúseností týkajúcich sa problematiky kultúry, ktorá je spoločná tak pre všetky národnosti, žijúce vo Vojvodine, ako i pre všetky ostatné národy, ktorých predstavitelia sa zúčastnili tejto konferencie.

Anna Margareta Valentová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V novom priestore Grafického kolektívu v Belehrade sa od 22. do 26. septembra uskutočnila výstava Sezonárium výtvarnej umelkyne Vesny Opavskej.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.