ÚKVS na pracovnej návšteve v Maďarsku

9. júna 2014
V stredu 4. júna v Békešskej Čabe mal ÚKVS v zastúpení riaditeľky Miliny Sklabinskej, Kataríny Mosnákovej a Đulu Šantu prezentáciu knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.

Najprv navštívili Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS), kde ich privítali pracovníčky v čele s riaditeľkou Dr. Annou Kováčovou. Potom sa premiestnili do Domu slovenskej kultúry, kde riaditeľka Milina Sklabinská predstavila činnosť ÚKVS a v pokračovaní prezentovala publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Katarína Mosnáková tamojším Slovákom priblížila proces tvorby knihy ako i obsah tohto diela, pokým o vizuálnej zložke tejto publikácie prítomným porozprával Đula Šanta.

Významným momentom bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a Výskumným ústavom CSS.

Riaditeľky podpísali dohodu o spolupráci na roky 2014-2018.

Hlavným cieľom dohody je nadviazať kontakty medzi oboma Ústavmi, ako aj spolupráca pri výskume spoločenských a humanitných vied, pri organizovaní vedeckých a kutlúrnych podujatí, vedecko-popularizačných akcií, prednášok a diskusií o južno-dolnozemskej problematike.

Spolupráca sa bude konať v nasledovných formách: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pracovníkom oboch ústavov pripraví výskumný pobyt, bude pozývať pracovníkov partnertského stanoviska na vedecké a vedecko-popularizačné aktivity, medzinárodné konferencie, sympóziá, prezentácie publikácií a iné podujatia na bilaterálnej úrovni, pripraví štúdijné pobyty v archívoch, múzeách a knižniciach, zabezpečí výmenu informácií a vedeckých materiálov, publikácií, podľa možnosti bude spolupracovať na spoločných projektoch, seminároch atď.

Na záver ÚKVS daroval knihy do Domu slovenskej kultúry, do Výskumného ústavu CSS, tamojšej školy, cirkevnému zboru ako i knižnici v Békešskej Čabe.

Deň bol ukončený obhliadkou evanjelického kostola v Békešskej Čabe, ktorý je zároveň najväčším evanjelickým kostolom v Strednej Európe. Je to stavba s impozantnou architektúrou s kapacitou 3500 miest, ako aj s vzácnymi kultúrnymi pamiatkami.

Ana-Marija Budinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vo štvrtok 24. októbra 2019 o 17.00 hod. v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadame príležitostný program vyhodnotenia 9. ročníka fotosúbehu.
V nedeľu sa zavreli brány 16. ročníka Divadelného festivalu Zuzany Kardelisovej v Kysáči, ktorý organizuje Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na podávanie návrhov na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2020.
Dnes v Kysáči začína 16. ročník festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
Slováci v Srbsku si od 27.09. do 1.10. sériou podujatí pripomenuli 100.výročie založenia najstaršej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v zahraničí - Gymnázia Jána Kollára.
V piatok 27. septembra bola v galérii ÚKVS otvorená nekaždodenná výstava šiestich insitných umelcov, predstaviteľov kovačickej školy insitného umenia a popredných srbských insitných umelcov.
V piatok, 27. septembra sa v Centre slovanských kultúr, ktorý pôsobí v rámci Národnej knižnice Srbska v Belehrade, uskutočnila prezentácia časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
V piatok 27. septembra 2019 o 18.00 hod. v galérii ÚKVS (Njegošova 16/II/7, Nový Sad) sa uskutoční vernisáž obrazov pod názvom SLOVENSKO-SRBSKÉ PRIATEĽSTVO.
V sobotu 21. septembra 2019 sa uskutočnil 4. ročník Festivalu ľudového kroja Slovákov v Srbsku v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
24. ročník Petrovských dní divadelných