Verifikované pravidlá festivalov osobitného významu

1. septembra 2014
Sedem celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov sa v nadchádzajúcom období budú organizovať podľa nových pravidiel.

V súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín naša najvyššia legálna a legitímna ustanovizeň Národnostná rada slovenskej národnotnej menšiny v roku 2011 vymenovala 7. slovenských festivalov v Srbsku za podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu. Sú to: Prehliadky slovenských divadelných ochotníckych súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3xĎ, Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána a Festival sólistov slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.

Znamená to, že Národnostná rada Slovákov nielen finančne prispieva na organizáciu týchto festivalov a na pokrajinských sekretariátoch odporúča tieto podujatia ako významné a dôležité projekty, ale Národnostná rada preberá spoluzakladateľské práva a postupne s obecnou, resp. miestnou správou a slovenským spolokom v prostredí, v ktorom sa festival koná, podpisuje zmluvy, v ktorých sú definované práva a povinnosti spoluzakladateľov a spoluorganizátorov festivalov. Okrem miestnej samosprávy a miestneho spolku do organizácie sa zapája aj ďalšia naša ustanovizeň - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Záber z 20. zasadnutia NRSNM

Foto: NRSNM

Všetci spoločne sa podieľali na príprave pravidiel a kritérií festivalov a najmä za to boli zodpovedné jednotlivé komisie pri Výbore pre kultúru NRSNM, ktorých výsledkom je pripravených 7. pravidiel festivalov celomenšinového významu. Tieto pravidlá potom ešte kontroloval a schvaľoval Výbor pre kultúru NRSNM a posunúl pravidlá na zasadnutie NRSNM.

Na 20. zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Aradáči dňa 23. júna 2014 sa okrem iného verifikovali pravidlá festivalov. Ako nás informovali z NRSNM, väčšinou hlasov (štyria členovia sa hlasovania zdržali) boli verifikované pravidlá siedmych festivalov osobitného významu. Keďže pri jednom z pravidiel (DFF Zlatá brána) na zasadnutí boli jednotlivé pripomienky, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vyzvala všetkých členov rady, ktorí majú pripomienky, aby ich zaslali v písanej forme a aby sa prípadne mohli zaradiť do pravidiel.

Záber z 20. zasadnutia NRSNM

Pravidlá obsahujú všeobecné údaje o Festivale, o jeho názve, logu, zvučke, termíne konania a pod., tiež o jeho spoluorganizátoroch a spoluzakladateľoch a ich povinnostiach. Tu sa nachádzajú aj zámery a úlohy festivalu, kritériá účasti, hodnotenie a financovanie festivalu. Veľká pozornosť sa venuje orgánom festivalu, tj. povinnostiam Organizačno-správnej rady, Programovej rady, koordinátora a Realizačného výboru.

Takto detailne rozpracované pravidlá by mali prispieť ku kvalitnejšiemu organizovaniu 7. celomenšinových festivalov osobitného významu.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšla desiata ročenka ÚKVS Maják, ktorá prináša prehľad všetkých aktivít ÚKVS v roku 2018.
V sobotu 23. novembra sa v ÚKVS uskutočnil 15. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine.
Jubilejný 20. festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem priniesol 24. novembra radosť obecenstvu a účastníkom.
V sobotu 23. novembra 2019 sa uskutoční 15. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine na tému Výskum, dokumentácia a prezentácia hudby vojvodinských Slovákov.
V ÚKVS sa v utorok 19. novembra 2019 uskutočnila prezentácia najnovších kníh profesora Michala Harpáňa.
Prvé združenie Slovákov v Dobanovciach, z ktorého po piatich rokoch vznikli Slovenský dom, SKOS Šafárik, MOMS Dobanovce a Aktív žien.
V utorok 5. novembra sa v ÚKVS uskutočnil krst knihy Miliny Sklabinskej Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa.
V Selenči sa 27. októbra 2019 uskutočnil 39. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci pri televíznych obrazovkách.
Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice dominovalo na 50. Prehliadke slovenských ochotníckych divadiel – Divadelný vavrín.