Verifikované pravidlá festivalov osobitného významu

1. septembra 2014
Sedem celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov sa v nadchádzajúcom období budú organizovať podľa nových pravidiel.

V súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín naša najvyššia legálna a legitímna ustanovizeň Národnostná rada slovenskej národnotnej menšiny v roku 2011 vymenovala 7. slovenských festivalov v Srbsku za podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu. Sú to: Prehliadky slovenských divadelných ochotníckych súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3xĎ, Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána a Festival sólistov slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.

Znamená to, že Národnostná rada Slovákov nielen finančne prispieva na organizáciu týchto festivalov a na pokrajinských sekretariátoch odporúča tieto podujatia ako významné a dôležité projekty, ale Národnostná rada preberá spoluzakladateľské práva a postupne s obecnou, resp. miestnou správou a slovenským spolokom v prostredí, v ktorom sa festival koná, podpisuje zmluvy, v ktorých sú definované práva a povinnosti spoluzakladateľov a spoluorganizátorov festivalov. Okrem miestnej samosprávy a miestneho spolku do organizácie sa zapája aj ďalšia naša ustanovizeň - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Záber z 20. zasadnutia NRSNM

Foto: NRSNM

Všetci spoločne sa podieľali na príprave pravidiel a kritérií festivalov a najmä za to boli zodpovedné jednotlivé komisie pri Výbore pre kultúru NRSNM, ktorých výsledkom je pripravených 7. pravidiel festivalov celomenšinového významu. Tieto pravidlá potom ešte kontroloval a schvaľoval Výbor pre kultúru NRSNM a posunúl pravidlá na zasadnutie NRSNM.

Na 20. zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Aradáči dňa 23. júna 2014 sa okrem iného verifikovali pravidlá festivalov. Ako nás informovali z NRSNM, väčšinou hlasov (štyria členovia sa hlasovania zdržali) boli verifikované pravidlá siedmych festivalov osobitného významu. Keďže pri jednom z pravidiel (DFF Zlatá brána) na zasadnutí boli jednotlivé pripomienky, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vyzvala všetkých členov rady, ktorí majú pripomienky, aby ich zaslali v písanej forme a aby sa prípadne mohli zaradiť do pravidiel.

Záber z 20. zasadnutia NRSNM

Pravidlá obsahujú všeobecné údaje o Festivale, o jeho názve, logu, zvučke, termíne konania a pod., tiež o jeho spoluorganizátoroch a spoluzakladateľoch a ich povinnostiach. Tu sa nachádzajú aj zámery a úlohy festivalu, kritériá účasti, hodnotenie a financovanie festivalu. Veľká pozornosť sa venuje orgánom festivalu, tj. povinnostiam Organizačno-správnej rady, Programovej rady, koordinátora a Realizačného výboru.

Takto detailne rozpracované pravidlá by mali prispieť ku kvalitnejšiemu organizovaniu 7. celomenšinových festivalov osobitného významu.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.
Z tlače vyšlo prvé dvojčíslo v roku 2020 prinášajúc viacero pútavých textov od autorov, ktorí dosiaľ neboli uverejňovaní v našom časopise a s ktorými sa naša čitateľská verejnosť po prvýkrát stretáva.
Dňa 31. marca 2020 vo veku nedožitých 59. rokov zomrela Anna Bagľašová, naša kultúrna dejateľka z Aradáča.
V piatok 27. 03. po dlhej a ťažkej chorobe zomrel náš popredný rozhlasový a televízny hlásateľ a novinár Ján Struhár. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30. 03. 2020 o 13:30 h v Novom Sade.
V Novom Sade sa od 3. do 9. marca 2020 uskutočnil tradičný Medzinárodný knižný veľtrh.
V galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove sa 2. februára uskutočnila vernisáž samostatnej výstavy Aleny Klátikovej.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov i tohto roku predstaví svoju najnovšiu knižnú produkciu na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na KOORDINÁTOROV celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov v roku 2020.
Divadelný festival DIDA sa uskutoční od 27. 03 do 5. 04. 2020 v Pivnici.