Absolútnym víťazom 46. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... je KOS Jednota z Hložian

30. mája 2016
Do Hložian na 46. Folklórny festival Tancuj, tancuj... zavítali ochotnícke súbory z 18 slovenských prostredí a to 20 tanečných súborov, 22 speváckych skupín a 6 ľudových orchestrov.

V sobotu 28. mája 2016 v Hložanoch prebiehal v poradí 46. celomenšinový Folklórny festival Tancuj, tancuj..., na ktorom sa zišiel pekný počet účinkujúcich skupín z aktívne pôsobiacich slovenských ochotníckych spolkov. K realizácii naplánovaných podujatí v rámci festivalu prispelo aj doslova horúce letné počasie. Tradične sa konal najprv koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov v sieni Domu kultúry, kde prítomných privítala riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovac. Odborná porota hodnotiaca prednesy speváckych skupín a orchestrov pracovala v zložení Juraj Ferík, Jarmila Juricová-Stupavská a Slovenka Benková-Martinková. Porota udelila ceny nasledovným skupinám:

 

1. Cena: Dievčenská spevácka skupina Perla Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice, vedúce: Tatiana Jašková a Milina Čižíková

2. Cena: Mužská spevácka skupina SKUS Pivnica z Pivnice, vedúci: Valentín Michal Grňa

3. Cena: Chlapčenská spevácka skupina Domu kultúry Michala Babinku v Padine, vedúca: Anita Petráková

 

V kategórii ľudových orchestrov porota hodnotila nasledovne:

1. Cena: Ľudový orchester SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, vedúci: Juraj Súdi ml.

2. Cena: Ľudový orchester SKOS Detvan Vojlovica-Pančevo, vedúci: Vladimír Kolárik

3. Cena: Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny, vedúca: Anita Petráková

Svoje rôznorodé a jedinečné kroje tanečníci tradične prezentovali defilovaním v hložianskych ulicách, kde ich vítalo veľa nadšených divákov. Po slávnostnom defilé v amfiteátri nasledovali dva koncerty tanečných skupín. Prítomných pri tejto príležitosti privítal predseda Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš, prihovorila sa aj predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová.

Reakcie divákov svedčia o vynikajúcich umeleckých výkonoch tanečných súborov, ale odborná porota v zložení Ján Slávik, Tatiana Kriváková-Amidžićová a Milorad Lonić musela vyčleniť 3 najlepšie folklórne súbory. Podľa ich rozhodnutia z ocenení sa tohto roku tešia nasledovní ochotníci:

 

1. Cena: KOS Jednota Hložany, vedúci: Jaroslav Kriška

2. Cena: SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, vedúci: Ivan Slávik

3. Cena: Staršia tanečná skupina KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca, vedúci: Pavel Pavlíni

Udelené boli aj dve Špeciálne ceny a to Dievčenskej speváckej skupine KOS Jednota z Hložian a SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu za mimoriadne úspešné výkony na festivale.

Počas váhavého rozhodovania odbornej poroty divákov zabavili hosťujúce súbory zo Slovenskej republiky - Folklórny súbor Heľpan z Heľpy a Folklórny súbor Devín z Bratislavy, ako aj FS Domu kultúry z Ruského Kerestúru a FS Vila z Nového Sadu.

Do sprievodných podujatí festivalu bola zaradená predajná výstava tradičných jedál, starodávnych predmetov a iných gastronomických špecialít, ako aj remeselníckych exponátov, jarmočných maškŕt a to všetko v príjemných stánkoch slovenských Spolkov žien okrášlených na ľudovú nôtu. Okrem toho pre návštevníkov festivalu Spolok žien Slovenka z Hložian zorganizoval Etno výstavu Na hložianskom jarmoku, ktorá bola otvorená v Dome kultúry. Tam bola pre návštevníkov otvorená aj výstava fotografií Z minulosti Hložian autora Ondreja Stupavského.

 

Sošku NRSNM získal teda domáci KOS Jednota z Hložian, ktorý bude o rok prezentovať dolnozemských Slovákov v Krajanskej nedeli na Podpolianskych slávnostiach v Detve. Gratulácie a obdiv patria aj všetkým ostatným nositeľom zlatých, strieborných a bronzových plakiet, ktorí sa svojou vytrvalou a bezpodmienečnou činnosťou dopracovali k ozaj pozoruhodným výsledkom na tohtoročnom celomenšinovom folklórnom festivale Tancuj, tancuj...

Festivalové podujatia prebiehali pod koordináciou Jaroslava Krišku. Autorkou scenárov je Katarína Melegová-Melichová a moderátormi na tohtoročnom festivale boli Monika Bažaľová, Hana Tanciková a Rastislav Labáth.

Organizáciu festivalu mali na starosti Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany, KOS Jednota Hložany, Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Organizáciu festivalu finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a Obec Báčska Palanka.

Vďaka patrí aj početným sponzorom, podporovateľom, ochotníkom, médiám a všetkým, ktorí prispeli k organizácii festivalu.

Text: Aneta Lomenová, foto: www.kulpin.net, Andrej Meleg

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V nedeľu sa zavreli brány 16. ročníka Divadelného festivalu Zuzany Kardelisovej v Kysáči, ktorý organizuje Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na podávanie návrhov na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2020.
Dnes v Kysáči začína 16. ročník festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
Slováci v Srbsku si od 27.09. do 1.10. sériou podujatí pripomenuli 100.výročie založenia najstaršej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v zahraničí - Gymnázia Jána Kollára.
V piatok 27. septembra bola v galérii ÚKVS otvorená nekaždodenná výstava šiestich insitných umelcov, predstaviteľov kovačickej školy insitného umenia a popredných srbských insitných umelcov.
V piatok, 27. septembra sa v Centre slovanských kultúr, ktorý pôsobí v rámci Národnej knižnice Srbska v Belehrade, uskutočnila prezentácia časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
V piatok 27. septembra 2019 o 18.00 hod. v galérii ÚKVS (Njegošova 16/II/7, Nový Sad) sa uskutoční vernisáž obrazov pod názvom SLOVENSKO-SRBSKÉ PRIATEĽSTVO.
V sobotu 21. septembra 2019 sa uskutočnil 4. ročník Festivalu ľudového kroja Slovákov v Srbsku v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
24. ročník Petrovských dní divadelných
Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci v piatok 6. septembra 2019 o 20,30h vo veľkej sieni uvádza REPRĺZU novej inscenácie divadelnej hry pod názvom SVÆTY ZA DEDINOU.