Bohatstvo Kovačického októbra 2017

3. novembra 2017
Október v Kovačici sa aj v tomto roku niesol v znamení osláv a spravidla je naplnený rôznorodými kultúrnymi, zábavnými, gastronomickými a športovými obsahmi.

Za nami je už plný košiar októbrových podujatí a každé, podľa mienky organizačného výboru októbrových osláv, dopadlo na výbornú. Program hodovania sa oficiálne začal 1. októbra a v nasledovných riadkoch spomeňieme tie, ktoré sa konali v kultúrno – umeleckom, či literárno - hudobnom duchu.

 

Ženy – staviteľky srbskej dôstojnosti

V prvý deň ústredných osláv v priestoroch Obecnej knižnice za prítomnosti početných milovníkov písaného slova odznela promócia najnovšej publikácie profesora Dr. Dragoljuba Živkovića z Pančeva Ženy – staviteľky srbskej dôstojnosti.

V knihe autor predstavil skvelé ženy v dejinách Srbska. Prvá je Anastasia, manželka Stefana Nemanju a medzi nimi sú aj dve známe osobnosti z kovačickej obce – Pijada Pupin, Mihajlova Pupinova matka a insitná maliarka Zuzana Chalupová.

Prítmných privítal úradujúci riaditeľ Obecnej knižnice Slobodan Stevanovski, kým o autorovej tvorbe hovorila recenzentka publikácie prof. Dr. Ružica Petrovićová a dlhoročný kultúrny dejateľ a predstaviteľ Memoriánho komplexu Mihajla Pupina v Idvore.

V rámci prezentácie usporiadaný bol aj príležitostný kultúrno - umelecký program. Umelecký bod podujatiu dal hudobník a spevák Zlatko Hekeľ a členky dievčenskej speváckej skupiny pod taktovkou hudobného pedagóga Pavla Tomáša ml.

 

50 rokov činnosti kovačického gymnázia

Gymnázium Mihajla Pupina v tomto roku zaznamenáva úctyhodné jubileum – 50 rokov od založenia, a z tej príležitosti sa v sobotu 7. októbra v tejto vzdelávacej ustanovizni stretli zamestnanci, bývalí žiaci, profesori, riaditelia a súčasní žiaci, aby toto jubileum oslávili.

Za 50 rokov života Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici prešlo mnohými zmenami, no z toho najdôležitejšie sú úspechy žiakov, ktorých je neúrekom, povedala úradujúca riaditeľka Tatiana Brtková, kým ľubozvučným spevom túto oslavu spríjemnila dievčenská spevácka skupina, ktorá pôsobí v rámci kovačického gymnázia pod taktovkou profesora Pavla Tomáša ml. Na slávnostnom ceremoniáli prítomných pozdravil aj predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Zlatko Šimák.

Na oslave polstoročného Gymnázia prítomný bol aj jeho prvý riaditeľ Martin Toman, ktorý si zaspomínal na časy, keď túto vzdelávaciu ustanovizeň zakladali a poznamenal, že aj napriek tomu, že sa ako vonkajší vzhľad budovy, tak i vnútorné miestnosti gymnázia zmenili, pravdaže aj vzdelávacie a technické pomôcky, podstata a poslainie tejto ustanvizne zostali rovnaké ako pred 50 rokmi – vštepovanie vedomostí mladým ľudom.

Pri príležitosti polstoročia nepretržitej činnosti, táto stredná škola usporiadala dve akcie.

Prvá časť oslavy uskutočnila sa 7. októbra, keď pred školou bývalí žiaci zasadili 50 ruží. Z každej generácie maturantov tejto školy žiak generácie alebo predstaviteľ, ktorý dosiahol obdivuhodný úspech vo svojom odbore, zasadil jednu ružu.

Na záver podujatia bývalý žiak kovačického gymnázia Emil Jonáš v mene generácie 1999 namiesto sadenia ruže svojej škole venoval symbolický let šporotvých holubov písamarov – ako symbol mieru, slobody, lásky, ale aj múdrosti.

Druhá časť oslavy tohto významného jubilea uskutočnila sa 28. októbra, kedy usporiadli slávnostnú akadémiu v Dome kultúry 3. októbra. Slávnostná akadémia zahrnula tak kultúrno – umelecké body, ktoré predniesli jej súčasní žiaci, ako aj historické faktá o vývine tejto jedinej strednej školy v Kovačici, o ktorých hovorili jej bývalí riaditelia. Prítomní mali príležitosť pozrieť si aj bohatú fotodokumentáciu tejto školy a zaspomínať si akými fázami táto škola v priebehu 50 rokov prešla. Za 50 rokov svojej existencie ukryla v sebe veľa životných príbehov, udalostí, zážitkov, spomienok aj tajomstiev.

Treba poznamenať i to, že vízia jubilujúceho Gymnázia – byť modernou školou so zanietenými pedagógmi a šťastnými deťmi, kde učenie je radosťou z poznávania a objavovania nového, sa v priebehu rokov nezmenila.

 

66. Októbrový salón v GIU a trojvýstava v Galérii Babka

Na plató pred Galériou insitného umenia a Galériou Babka 7. októbra otvorili tradičnú výstavu menom Októbrový salón v organizácii Galérie insitného umenia a ďalšie tri v organizácii Galérie Babka pomenované Panónska nížina v Srbsku očami viedenského fotografa Hansa Petra Granera, Omaľované šamlíky na tému 300 rokov od narodenia Márie Terézie a Panónska miniatúra autorov slovenského insitného maliarstva v Srbsku.

Úvodné slová patrili ú.riaditeľke GIU Anne Žolnajovej-Barcovej, ktorá všetkým súčasným maliarom – členom galérie odovzdala ďakovné listiny. Potom sa slova ujal majiteľ Galérie Babka Pavel Babka, kým o význame tohto podujatia pre slovenskú menšinu hovoril zástupca vedúcej zastupiteľského úradu Veľvyslanectva SR v Srbsku Igor Vencel. V poradí 66. Októbrový salón slávnostne otvoril predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Zlatko Šimák za prítomnosti maliarov a početných hostí. V priestoroch GIU predstavili najnovšiu tvrobu 26 súčasných členov tejto renomovanej ustanovizne, kým na podkroví bola ninštalovaná výstava umeleckých diel priekopníkov insitného umenia v Kovačici.

Úradujúca riaditeľka Žolnajová – Barcová vo svojom príhovore okrem iného povedala, že sa snažili vynoviť ako vnútorné priestory, tak i priedomie galérie, a že im po prvýkrát nápomocnú ruku pri organizácii tejto výstavy poskytli aj členky Ženského spolku, predstavitelia kovačického gymnázia, základnej školy, Domu kultúry, TOOK, Miestneho spoločenstva a ďalšie spolky, združenia občanov a jednotlivci za čo im patrí nesmierna vďaka.

 

11. Etno jarmok

Podujatie známejšie ako Etno jarmok, ktoré zastrešuje Ženský spolok v Kovačici spoločne s TOOK prebiehalo v sobotu 7. októbra na nádvorí Miestneho spoločenstva. Na jarmok prišlo okolo 60 vystavovateľov nielen z našej krajiny, ale aj zo zahraničia. Jarmoku sa zúčastnili spolkári, remeselníci, hudobníci, tanečníci, speváci, maliari a hostia.

Slávnostné otvorenie 11. Jarmoku ručných prác, tradičných remesiel a gastronomických špecialít konalo sa na letnom javisku, kedy účastníkov a hostí privítala predsedníčka Ženského spolku Zuzana Jonášová. Na javisku počas trvania jarmoku prebiehal kultúrno-umelecký program, na ktorom sa vystriedali speváci, hudobníci a tanečníci kovačickej kovačickej základnej školy a gymnázia.

Osobitný bod patril členkám kovačického Ženského spolku, ktoré zaspievali zmes slovenských ľudových piesní a prečítali úryvok z knihy Spomienky na destvo autorky Evy Pavićevićovej, ktorá je tiež aktívnou členkou spomenutého spolku. Tento program svojim spevom spestrila aj dievčenská spevácka skupina Perla, potom chór kovačických penzistov Viva la musica a hostia z mesta Krupina zo Slovenska. Jarmok potrval do večerých hodín a v rámci neho usporiadaná bola aj tradičná tortiáda.

 

Tortička, tortička sedmorakej chuti

Koláče, zákusky a torty neodmysliteľne patria ku každej správnej hostine, ale aj jarmoku ručných prác, tradičných remesiel a gastronomických špecialít, ktorý sa aj tohto roku konal na nádvorí MS v Kovačici a to v druhý deň ústredných osláv.

Na jarmoku bolo hodne sladkých a slaných výrobkov, ale teraz sa však zameriame len na torty. Na 11. Tortiáde prítomní mali možnosť vidieť a ochutnať 14 kovačických tort, ktoré vyhotovili šikovné ruky členiek spolku, ale aj tie, ktoré priniesli známe kovačické tortarky.

Aj tentokrát na kovačickej tortiáde záujem o torty bol obrovský a tak ako sa spieva v známej ľudovej pesničky “Tortička, tortička sedmorakej chuti" veru tak bolo aj na tohtoročnej tortiáde. Všetky torty boli nie len na oko pekné, ale aj chuťovo dokonalé.

Svojou prítomnosťou tento ročník tortiády, ktorá prebiehala v rámci Etno jarmoku poctili aj hostia z veľvyslanectva SR v Srbsku a predstavitelia OK, ako aj početní hostia a predstaviteľky slovenských spolkov žien.

Predsedníčka kovačického spolku Zuzana Jonášová si počas svojho prejavu zaspomínala aj na časy keď vznikla táto idea, usporiadať prvú tortiádu, ktorá sa hneď po prvom konaní, ako podotkla, stala jedným z najobľúbenejších podujatí počas októbrových osláv.

 

Ochotníci svojmu mestu

Nedeľa 8. októbra tiež bola naplnená rôznorodými akciami a na záver prvého víkendu ústredných osláv Kovačického októbra odznel celovečerný kultúrno-umelecký program pod názvom Ochotníci svojmu mestu, kým v predvečer v evanjelickom chráme odznel koncert vážnej hudby v podaní tria Eolin. Na programe Ochotníci svojmu mestu vystúpili ochotníci Domu kultúry 3. októbra a to dievčenská a chlapčenská spevácka skupina a komorný zbor Skala pod vedením Pavla Tomáša st., ľudový orchester pod vedením Pavla Tomáša ml. a folklórny súbor pod vedením Žeľka Sucháneka. Na tomto programe reské tance predviedla aj mladšia folklórna skupina kovačickej základnej školy, ktorú nacvičuje Zuzana Petríková.

Osobitný bod patril známej rozhlasovej speváčke Anne Širkovej, ktorá zaspievala dve starodávne svadobné piesne a speváckemu zboru kovačických penzistov Viva la musica pod taktovkou Alžbety Hriešikovej.

Hudodbno – spevácke kvareto predvideli Hana Barcová, Katarína Válovcová, Magdaléna Torňošová a Marína Benková, kým spevácke dueto zaspievali dve Gabriely, Svetlíková a Nosáľová.

 

Divadelné októbrové dni

Tretí víkend kovačických osláv sa niesol v znamení divadla. Divadelné dni štartovali vo štvrtok 12. októbra, kedy sa obecenstvu predstavila domáca VHV scéna predstavením Dr. autora Branislava Nušića a v réžii Danky Tomanovej, deň neskoršie členovia KOKRAM-u predviedli predlohu Tma autora a režiséra Dragana Karlečíka, kým v sobotu na divadelných doskách vystúpili staropazovskí divadelní ochotníci s hrou Diabol v raji manželskom.

Je to populárna jednoaktovka z pera Ferka Urbánka, ktorú si v tomto roku do repertoáru zaradilo Slovenské divadlo VHV v Starej Pazove s režisérkou Aničkou Balážovou.

 

Austráslke pohľady v Kovačici

Do programu kovačických osláv zakomponovaná je aj výstava diel kovačického rodáka, žijúceho v Austrálii, Martina Kizúra pod názvom Austrálske pohľady, ktorú verejnosti sprístupnili v sobotu 14. októbra na podkroví GIU.

Kovačický rodák Martin Kizúr, akademický maliar, grafik a výtvarný pedagóg, vyše 25 rokov žije a tvorí v ďalekej Austrálii. 1. februára bežného roku oslávil svoje okrúhle životné jubileum – šesťdesiatiny a pri tej príležitosti aj v Kovačici predstavili jeho tvorbu. Ide o výstavu malieb a grafík, ktorá bola v tomto roku nainštalovaná v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a v priestoroch ÚKVS v Novom Sade.

Na vernisáži v Kovačici prítomných na úvod pozdravila a privítala úradujúca riaditeľka GIU Anna Žolnajová-Barcová a o autorovej tvorbe zmienil sa výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý je aj kurátorom výstavy. Príjemnými slovenskými melódiami vernisáž spestrili členovia orchestra Rosička otec a syn Nemčekovci. Autor výstavy sa nezúčastnil otvorenia výstavy, no prihovoril sa prítomným prostredníctvom videa, ktoré natočil jeho syn Karl a na ten spôsobom Kizúr ukázal svoj austrálsky ateliér a prezradil, čo ho v súčasnosti inšpiruje k tvorbe.

Martin Kizúr naposledy svoje maľby v rodisku prezentoval roku 1991, tiež v Galérii insitného umenia a v tom istom roku sa presťahoval do ďalekej Austrálie. Usadil sa so svojou rodinou v Melburne, kde usporiadal tri samostatné výstavy. Po šiestich rokoch opäť zmenil svoje bydlisko. V najväčšom austrálskom tropickom meste Townsville vznikli jeho ďalšie cykly obrazov.

Martin Kizúr vyštudoval grafiku na Fakulte výtvarných umení v Belehrade, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium. V Kovačici pôsobil ako výtvarný pedagóg na Gymnáziu Mihajla Pupina a ako kustód Galérie insitného umenia. Za sebou má 15 samostatných výstav, z toho 7 v Austrálii. Má i svoje štúdio, a v ňom nainštalovanú stálu výstavu, ktorú časom mení a dopĺňa novými prácami.

 Tatiana Bovdišová

 

Tri spevavé večierky

Tretí októbrový víkend patril spevu. Kvalifikačná časť detského festivalu Rozspievané klenoty konala sa v dňoch 21. - 22. októbra. Z dôvodu veľkého záujmu žiakov kovačickej Základnej školy Mladých pokolení o spievanie, aj v tomto roku kvalifikačná časť Rozspievaných klenotov bola rozdelená do dvoch celkov.

V prvý festivalový večer súťažili 20 mladučkí sólisti, ktorých hudobne doprevádzal mnohočlenný orchester. Najväčšie sympatie odbornej poroty získali tretiačka Katarína Válovcová a štvrtáčka Mária Magdaléna Torňošová. Výkon spevákov sledovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení Anna Širková, Ivan Babka a Pavel Urban.

V rámci ďalšieho festivalového večierka obecenstvu a odbornej porote sa predstavili 15 trochu starší speváci, z ktorých prvú cenu odbornej si vyspievala Valentína Chalupová a druhú si odniesla Jaroslava Cicková.

Finálová časť 25. ročníka vojvodinského festivalu slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty, v rámci ktorej vystúpujú a svoju dedinu predstavujú aj sólisti z iných slovenských prostredí, uskutočnila sa 29. októbra.

Dvadsiatu piatu edíciu finálovej časti festivalu Rozspievané klenoty poznačila predovšetkým vysoká účasť sólistov z takmer všetkých slovenských vojvodinských prostredí. Odznelo 31 slovenských ľudových piesní, z čoho početné obecenstvo malo krásny umelecký zážitok. K celkovému dojmu prispela i rozmanitosť a farebná pestrosť krojov, silná konkurencia a výnimočná organizácia. Na úvod sa prihovorili riaditeľ DK 3. októbra Ján Tomáš, Branislav Kulík v mene Matice slovenskej, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a predseda Obce Kovačica Milan Garašević, ktorý festival aj zahájil.

V mladšej vekovej kategórii účastníkov porota sa rozhodla prvú festivalovú cenu udeliť Kataríne Válovcovej z Kovačice, druhú si vyspieval Kysáčan Alexander Asódy a tretia sa dostala Márii Magdaléne Torňošovej z Kovačice.

V staršej kategórii spevákov najväčšie sympatie odbornej poroty získala Padinčanka Jana Nemogová, druhá cena zostala v Kovačici a získala ju Valentína Chalupová, ktorej pripadla aj cena obecenstva a tretiu si vyspievala Kovačičanka Jaroslava Cicková.

Osobitnú odbornú porotu činili členky kovačického ženského spolku, ktoré hodnotili kroje účastníkov. Predsedníčka tejto poroty a spolku žien Zuzana Jonášová pochválila úsilie mám a starých mám o oživovanie a zachovanie ľudových umeleckých tradícií prostredníctvom krojov.

Štvrťstoročie existencie festivalu Rozspievané klenoty svedčí o jeho opodstatnenosti a prínose pre udržiavanie tradície slovenských ľudových piesní. Z roka na rok získava na svojej kvalite a popularite a stáva sa jedným z najdôležitejších detských festivalov vo Vojvodine.

 Tatiana Bovdišová a Oľa Glóziková-Jonášová

 

Už 25 rokov spevom obveseľujú kresťanské srdcia

V nedeľu 22. októbra si evanjelickí verici v Kovačici pripomenuli aj pamiatku na posviacku kostola v Kovačici. V kirvajovú nedeľu v kovačickom evanjelickom kostole sa uskutočnil koncert duchovnej hudby, ktorým Žesnký spevokol SEAVC Kovačica II. známejší menom Kresťanské srdcia oslávil 25. výročie pôsobenia.

Úvodné slová na koncerte patrili kňazovi zboru Kovačica II Martinovi Bajzovi, po čom naledoval prednes piesní tohto speváckého telesa poprelínaný s básňami, ktoré prečítala Daniela Sućová. O činnosti spevokolu hovoril taktiež velebný farár Martin Bajza, ktorý záverom koncertu všetkým členkám poprial ešte veľa tvorivých rokov.

Ženský cirkevný spevokol pri evanjelickom a.v. Cirkevnom zbore Kovačica II vznikol v roku 1992 na podnet vtedajšieho kňaza v spomenutom zbore Vladimíra Obšusta a z iniciatívy dvoch rozhlasových speváčok Anny Širkovej a Evy Omastovej.

Hneď pri zakladaní spevokolu si zvolili aj vedúceho, a bol ním hudobný pedagóg Pavel Tomáš st. Ženský cirkevný spevokol pomenovali Kresťanské srdcia a zo začiaku spievalo iba deväť speváčok, avšak časom sa táto skupina rozrastala a dnes tento spevokol počíta zhruba dvadsať členiek. Toto meno ženská spevácka skupina nosila až kým sa k nim nepripojili muži. Potom bol ženský spevácky zbor premenovaný na Komorný zbor Prúdy.

Náročný repertoár si toto spevácke teleso mohlo vždy dovoliť ďakujúc speváckemu a hlasovému potenicálu. Väčšina speváčok má za sebou dlhodobú spevácku skúsenosť a to v rôznych hudobných odboroch. Vrcholom prvej desaťročnej činnosti tohto spevokolu je nahrávka CD a kazety pod názvom Bože veľký od večnosti, ktorý vznikol vďaka Medzinárodnému projektu vydavateľstva Tranoscius z Liptovského Mikuláša zo Slovenskej republiky.

Na tomto CD nosiči je nahratých 19 piesní z Trnavského kancionála a tým spôsobom sa urobil trvalý zvukový záznam a zachovali od zabudnutia piesne zo starého spevníka Cithara sanctorum, ktorého vystriedal nový súčasný spevník.

Tento spevokol sa po rozklade Prúdov premenoval na Ženský cirkevný spevokol a pod tým menom pôsobí podnes. V tom období dirigentskú palicu prevzali Anka Zlochová – Naďová, Jaroslav Nemček, potom Ján Marko a naposledy túto úlohu spĺňa Ján Dišpiter.

Za čias kedy dirigentom spevokolu bol Ján Marko toto spevácke teleso vydalo ešte jeden CD nosič a to pod názvom Hospodin je môj pastier, ktorý rovnako tak ako prvé CD prezentovali doma a v zahraničí.

Bohatú činnosť tento spevokol predstavuje aj koncertom, ktorý už rad rokov organizuje 26. decembra na Štefana pod názvom Štefanský koncert, kedy spievajú na obveselenie ducha a oslavujú najkrajšie sviatky v roku.

Poslanie tohto spevokolu od jeho založenia sa nezmenilo, a to je potešiť mnohých ľudí v radosti, pri rônych vystúpeniach, pri rôznych príležitostiach, napr.pri otvorení výstav a sobášoch, pri matičnych podujatiach, potom zaspievať na slávnostných službách Božích v chráme Božom, ale rovnako tak aj v smútku pri poslednej rozlúčke mnohých spoluobčanov na kovačickom cintoríne.

 

Digitálne dedičstvo Kovačice

V posledný októbrový piatok v Obecnej knižnici v Kovačici zostavovatelia digitálnej publikácie, ktorá nesie názov Digitálne dedičstvo Kovačice odprezentovali a vyprevadili na cestu k čitateľom túto nekaždodnnú, ale modernú publikáciu.

Publikácia obsahuje rozmanité materiály z dejín Kovačice, staré fotografie a údaje, ktoré zozbieral a do elektronickej podobe dal Miroslav Mlinárček, master historik, zamestnaný v Obecnej knižnici. Táto elektronická publikácia svoju premiéru mala v posledný októbrový piatok v priestoroch kovačickej knižnice.

Prítomných privítal úradujúci riaditeľ Obecnej knižnice Stevan Slobodan Stevanovski, kým o tejto nekaždodenej knihe, ale mimoriadne modernej hovoril jej autor Miroslav Mlinárček. Slova sa ujal aj Pavel Jonáš majiteľ starých fotografií, čiže jeden z majiteľov fotografií a textov, ktoré sú zahrnuté v spomenutej publikácii. Autor tejto elektronickej knihy vyjadril nádej, že publikácia bude mnohým zaujímavá. Môžu sa dozvedieť mnohé údaje a fakty z dejín Kovačice, sprevádzané fotografiami. Starší si pripomenú, tí mladší zasa budú mať príležitosť vidieť ako vyzerala Kovačica v minulosti.

Digitálne dedičstvo Kovačice je sprístupnené aj na portáli Obecnej knižnice, avšak záujemcovia si túto elektronickú knihu v podobe DVD-čka môžu aj kúpiť.   

Text: Oľa Glóziková-Jonášová, foto: biblioteka-kovacica.org.rs a RTV OK

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Divadelný festival DIDA sa uskutoční od 27. 03 do 5. 04. 2020 v Pivnici.
Z tlače vyšlo dvojčíslo 11/12 časopisu Nový život.
V roku, v ktorom si pripomíname 250. výročie príchodu Slovákov do Starej Pazovy aj základná škola v Starej Pazove zaznamenáva významné jubileu a to vydaním osobitnej monografie.
SKUS hrdinu Janka Čmelíka vyhlásený za jeden z dvoch najlepších kolektívov v staropazovskej obci v roku 2019.
V Galérii výtvarného umenia zbierky Rajka Mamuzića bola v stredu 22. januára o 19. hodine otvorená výstava muralov Live Long and Prosper výtvarníka Jána Triašku.
Čítajte Slovenský svetový kalendár aj v elektronickej forme.
Vyšlo nové číslo časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine.
Prvý z radu programov k 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy odznel už na začiatku oslavného roka – 11. januára.
Milovníci výtvarného umenia v Starej Pazove môžu navštíviť hneď tri výstavy a to profesionálnych umelcov, amatérov a detí.
Vianočným večierkom SKUS hrdinu Janka Čmelíka uzavrel nielen 26. Memoriál Juraja Ondríka, ale aj tohtoročnú ochotnícku činnosť.