Prezentácia zborníka a udelenie cien ako koruna osláv 25. festivalu DIDA

10. apríla 2019
Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA, ktorý prebiehal v dňoch 29. marca až 7. apríla v Pivnici, dôstojne oslávil svoju štvrťstoročnú existenciu.

Korunou osláv bola prezentácia zborníka Štvrťstoročná DIDA 1995 – 2018 a udelenie festivalových cien najúspešnejším predstaveniam a divadelným tvorcom.

Na tohtoročnom podujatí so sloganom inšpirovaným nezverejnenou drámou Janka Čemana Blízki a ďalekí diváci mohli sledovať 17 divadelných predstavení, z čoho bolo päť hosťujúcich, a niekoľko sprievodných podujatí.

 

Festivalové ceny

Hodnotiaca komisia v  zložení Zuzana Tárnociová, Vladimír Valentík, Dr. Zuzana Týrová sledovala sedem predstavení súťažiacich o všetky ceny, štyri detské predstavenia, ktoré súťažili iba o cenu za najúspešnejšie predstavenie a jednu predlohu pre dospelých súťažiacu iba o najlepšie predstavenie. Tohto roku najviacej cien z festivalu DIDA si odniesli Pivničania.

Komisia Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov, v tomto prípade obrazov zo života dramatika podľa ktorého pivnické divadlo dostalo meno, udelila pivnickému divadelnému súboru za predvedenie hry Čo si videl, nevidel si! autorky a režisérky Mgr. art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerove. ArtD., kým Cenu za nový inscenovaný textZabíjačka Janovi Hrubíkovi.

Cenu za dramaturgiu a dramatizáciu komisia tohto roku neudelila, ale sa rozhodla udeliť Mimoriadnu cenu za nový dramatický text o živote dolnozemských Slovákov zahraničného autora, ktorú získala Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová. ArtD za divadelnú predlohu Čo si videl, nevidel si! a mimoriadnu cenu za choreografiu a scénický pohyb Alisi Oravcovej za predstavenie Druhí v poradí.

Cenu Elenky Hložanovej za najúspešnejší nový text pre deti, resp. za dramatizáciu detského textu získali Katarína Kolárová a Mária Koruniaková za dramatizáciu poviedky neznámeho autora Tri motýle pre detský divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína. Keďže deti predstavujú našu divadelnú budúcnosť, hodnotiaca komisia sa rozhodla motivovať deti, aby zotrvali v divadelnej činnosti a aj naďalej sa zdokonaľovali a s potešením hrali divadlo a chodili do divadla. V tom zmysle udelili knižné odmeny najvýraznejším hercom z každého detského predstavenia. Sú to: Maja Tótová z Pivnice, ktorá hrala kráľovskú kuchárku v predstavení Nechceme rezance, Petra Hrnčiarová z Lalite za úlohu ježibaby v predstavení Rozprávka v parku, Marek Škabla zo Selenče za úlohu kapitána Johna Peoplefoxa v predstavení Kapitán John Peoplefox, Lara Sopková z Kuly za úlohu Durnila v predstavení Wi-Fi princezná, Iveta Gubečková zo Starej Pazovy za úlohu Verony v predstavení Hotel Platan a Mia Čemanová z Kulpína za úlohu žltého motýľa v hre Tri motýle.

Najlepšími hercami festivalu DIDA 2019 sa stali Marek Valentík a Jozef Hrček  v role Janka Čemana ako dieťaťa a ako dospelého v pivnickom predstavení Čo si videl, nevidel si!. Dve druhé ceny získali herci najpočetnejšieho súťažného pivnického predstavenia Ján ChrťanJán Kmeťko, kým dve tretie ceny si vyslúžili Aradáčan Vladimír Ábelovský a Kovačičanka Ivana Čížiková.

Festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej budú predstavovať Pivničania s predstavením Čo si videl, nevidel si!, čiže Cena za najúspešnejšie predstavenie sa tiež dostala do rúk pivnických divadlených ochotníkov. Tohto roku cenu obecenstvu získal Ján Salčák za obidve svoje predstavenia (performancie či interakcie).

V rámci vyhodnotenie festivalu boli udelené aj ceny autorom najúspešnejších plagátov, keďže členovia komisie Andrea Merníková-Šimonová, Vlasta Bolehradská a Miroslav Pap sa rozhodli odmeniť troch najkreatívnejších autorov. Sú to žiačka Tea Náhliková, ktorá pod vedením profesora informatiky Dušana Valentu, vypracovala plagát pre pivnickú divadelnú inscenáciu Nechceme rezanceMiroslav Havran, autor plagátu Diablov čardáš (Stará Pazova) a Irena Lomenová, autorka plagátu Krásavica z Leeneane (SVD, Báčsky Petrovec).

V posledný festivalový večer boli zverejnené aj výsledky 4. ročníka literárnej súťaže Píšeš? Píšem!, ktorá priamo súvisí so seminárom dramatického písania Píšeš? Píšem!. Seminár v organizácii OD J. Čemana sa tohto roku tiež dožije svojho jubilea, keďže v dňoch 19. – 25. augusta 2019 bude prebiehať desiatykrát. Do súťaže s piatimi kategóriami sa prihlásilo 14 autorov až so 61 textov. Najviac odmenených je zo Slovenska, kým zo Srbska za filmový scenár odmenili Dragana Karlečíka a za poéziu Katarínu Hricovú.

 

Sprievodné podujatia

Organizátor festivalu Ochotnícke divadlo Janka Čemana pre návštevníkov prichystal aj šesť sprievodných akcií. Návštevníci si mohli pozrieť dve výstavy: 25 blízkych ďalekých (výstava všetkých žijúcich výtvarníkov, tak profesionálnych ako aj ochotníkov, ktorí buď žijú v Pivnici alebo sú pôvodom z Pivnice) a výstavu plagátov účinkujúcich predstavení na festivale DIDA 2019. Okrem toho, v otváracom ceremoniáli bol premietnutý dokumentárny film 25 ďalekých a blízkych v produkcii Storyteller autorky Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej (https://www.youtube.com/watch?v=8Q_NTe5g6hA&t=752s), a práce majstra fotografie pivnického rodáka Jozefa Maďara. Ako i každoročne konalo sa Vítanie jari s knihou, čiže bola to prezentácia knižnej vydavateľskej produkcie Slovenského vydavateľského centra.

Svojráznou korunou osláv bola prezentácia zborníka, resp. spomienkovej knihy Štvrťstoročná DIDA 1995 – 2018, ktorá bola v sobotu 6. apríla. O obsahu knihy hovoril jej zodpovedný redaktor Vladimír Brňa, o grafickom riešení Andrea Merníková-Šimonová a o význame publikovania tejto knihy Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorá vo svojej recenzii zvlášť vyzdvihla skutočnosť, že zborník štvrťstoročného festivalu nie je iba chronologický záznamník, pamätník a fotoalbum všetkých predošlých ročníkov, ale prináša aj prehodnocovanie a konštruktívnu kritiku vo forme návodov ako by sa podujatie v budúcnosti malo rozvíjať.

 

 

Text: Vladimíra Dorčová-Valtnerová, fotografie: Ján Čobrda Blic

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Slovenská komunita v Srbsku je bohatšia o ďalšie kultúrne podujatie. Je to Medzinárodný folklórny festival Jánošík, ktorého prvý ročník sa konal 31.10. 2009 v miestnostiach Domu kultúry v Jánošíku.
Spoločná fotografia všetkých účastníkov zo Srbska
V Bratislave sa konalo III. Valné zhromaždenie SZSZ s cieľom zhodnotiť doterajšiu činnosť združenia a zvoliť vedenie, ktoré bude ciele združenia realizovať v nasledujúcom mandátnom období.
Divadelníci z Padini v predstavení Kubo, v réžii Fedora Popova
Festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, prebiehal vo veľkej sieni Kultúrno-informačného strediska Kysáč.
Na scéne Divadla mladých (Pozorište mladih) v Novom Sade konalo sa divadelné predstavenie Alegória v réžii Jána Makana.
V Múzeu Vojvodiny je do 15. decembra nainštalovaná výstava kuchárok pod názvom Keď v kuchyni vládne poriadok autorky Ljiljani Trifunovićovej.
Knižné vydania SVC v roku 2009
Frankfurt, Paríž a k nim aj Belehrad sú najväčšie miesta stretávania sa vydavateľov v Európe. Belehradský veľtrh je najväčší festival literatúry a najmasovejšie kultúrne podujatie v Srbsku.
Minulý víkend v kovačickom Dome kultúry 3. októbra odznel Detský festival slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty.
Musica Viva
V sobotu 24. októbra sa Báčskom Petrovci konal v poradí druhý Koncert zborovej hudby, na ktorom účinkovali slovenské vojvodinské zbory, ako aj ich hostia.
Foto: Jaroslav Grňa
Syntagma bližšie k človeku odrzrkadľuje tvorbu básnika, osemdesiatnika Pavla Mučajiho. Takýmto leith motívom bol poznačený večierok v Dome Matice slovenskej v Báčskom Petrovci.
Z otvorenia Sympózia
Prínosom sympózia, ktoré bolo 23.- 24. októbra v Novom Sade a v B. Petrovci sú referáty o médiách, nové odborné impulzy mediálnych a literárnych expertov a náčrt možných riešení problémov v  médiách.