Zima s knihou 2011

17. februára 2011
Tradičná akcia Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou sa v tomto roku začala v stredu 16. februára v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Večierok bol venovaný prezentácii vydaní SVC v roku 2010 s osobitným dôrazom na dve publikácie, ktoré vyšli v spolupráci s ÚKVS – Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie a Spätný pohľad na Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov. Z tej príležitosti hosťmi tohtoročnej prvej Zimy s knihou boli autori týchto vydaní Víťazoslav Hronec a Ján Marko.

Riaditeľ SVC  Vladimír Valentík predstavil knihy vydané v roku 2010

Foto: ÚKVS

Predstaviteľov Slovenského vydavateľského centra, všetkých účastníkov večierka a prítomných privítala riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Vo svojom pozdravnom príhovore zdôraznila, že ÚKVS aj do budúcna plánuje podporovať túto našu vydavateľskú ustanovizeň a zároveň vyjadrila nádej, že o to prejavia záujem aj iné inštitúcie, aby tak Slovenské vydavateľské centrum mohlo pokračovať vo svojej plodnej činnosti a zachovávať dlhú vydavateľskú tradíciu vojvodinských Slovákov. Nasledovná kniha, na ktorú netrpezlivo čakáme a ktorá je tiež výsledkom úspešnej spolupráce ÚKVS a SVC je Monografia Miry Brtkovej, prezradila M. Sklabinská.

Prítomní na podujatí Zima s knihou 2011

Foto: ÚKVS

V pokračovaní večierka slovo patrilo riaditeľovi SVC Vladimírovi Valentíkovi, ktorí si najprv posvietil na začiatky organizovania podujatia Zima s knihou. Bola to najprv akcia lokálneho rázu, uskutočňovala sa v každú stredu behom jedného mesiaca v Báčskom Petrovci. Potom sme sa rozhodli navštevovať aj iné prosredia vo Vojvodine a v bežnom roku plánujeme zavítať do Starej Pazovy, Kovačice, Padiny, Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína a všade inde, kde o prezentáciu najnovšej slovenskej produkcie prejavia záujem, povedal. V. Valentík. Predtým než pozornosť venoval dvom publikáciam, ktoré vydali spolu s ÚKVS a ktoré podľa jeho mienky patria medzi najdôležitejšie publikácie v roku 2010, V. Valentík prítomným stručne predstavil aj iné vydania. Medzi nimi zbierky básni Krajina divých jabloní autora Michala Ďugu a Takmer o ničom autora Martina Prebudilu, potom knihu esejí Hovorenie v úvodzovkách autora Adama Svetlíka, knihu Básnická a prozaická tvorba Juraja Tušiaka autora Jozefa Valihoru, knihu publicistických textov Andreja Ferku Od prózy k básňam autora Víťazoslava Hronca, knihu pre dospievajúcu mládež Sú to vážne veci Márie Kotvášovej-Jonášovej. V rámci edície Vedecké zošity V. Valentík predstavil Čítanku nárečových textov Slovákov v Báčke, Banáte, Srieme a Slavónsku autora Daniela Dudka. SVC bolo vydavateľom aj zborníkov, ktoré vyšli pri príležitosti jubileí osád: Osada Jánošík z môjho uhla (druhé doplnené vydanie) autora Martina Listmajera a v spolupráci s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre vyšiel zborník o Pivnici. Podobne sa s týmto výskumným tímom pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, Csc. plánuje v roku 2011 aj vydanie zborníka o Boľovciach.

Víťazoslav Hronec hovoril o Chrestomatii slovenskej vojvodinskej poézie

Foto: ÚKVS

Nasledovala prezentácia Chrestomatie slovenskej vojvodinskej poézie autora Víťazoslava Hronca, ktorú V. Valentík uviedol ako jedno z kapitálnych diel, ktoré vrhá nové svetlo na bohatú literárnu tradíciu vojvodinských Slovákov. No zároveň vyjadril nespokojnosť, že túto skutočnosť naša verejnosť a naše médiá akoby prehliadli. Nedarí sa nám v našej verejnosti a v našich médiách vytvoriť správny obraz o kultúrnych hodnotách, ktoré sa medzi nami predstavujú. Vychádzajú kapitálne knihy, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť, ktoré sa nevydávajú každý deň. Je to kniha ktorá sa nedá urobiť v priebehu niekoľko mesiacov, ale je to kniha, ktorá si vyžaduje určitúsi zanietenosť a dlhodobú prácu, povedal V. Valentík.

O knihe Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie sa zmienil i sám autor Víťazoslav Hronec, ktorý sa pokúsil prítomným priblížiť ako vyzerá postup prípravy takéhoto celoživotného diela. Idea o vydaní Chrestomatie sa zrodila ešte v roku 1970, keď sa V. Hronec zamestnal vo Vydavateľstve a keď sa intenzívne venoval zostavovaniu antológií našej poézie. Síce to bola najprv predstava o dejinách poézie, no uvedomujúc si, že na také dielo nestačí prečítať iba knihy našich autorov, ale že treba prečítať apsolútne všetko čo naši autori napísali vo všetkých časopisoch na Slovensku a v Srbsku, V. Hronec sa podujal zostaviť Chrestomatiu. Ako sám hovorí prečítal aj všetky básne uverejnené vo Vzlete, lebo pociťoval, že tá mladá generácia mala súputníkov, ktorí by dačo znamenali pre vojvodinskú poéziu. Tak sa do Chrestomatie dostalo 82 autorov, z toho je iba 10 básnikov a všetci ostatní sú začiatočníci, veršovci, veršotepci atď. Ale všetky básne majú dačo do seba, hovorí V. Hronec. O tom sa prítomní mohli dozvedieť aj po prednese dvoch básní z Chrestomatie, o ktoré sa postarala Katarína Mosnáková.

Dr. Ján Marko predstavil svoju knihu - Spätný pohľad na Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov

Foto: ÚKVS

Na záver podujatia Zima s knihou bola predstavená štúdia Jána Marka pod názvom Spätný pohľad na Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov, ktorá analyzuje a dokumentuje rôzne údaje týkajúce sa vzdelávania slovenskej vojvodinskej inteligencie od 19. storočia až po súčasnosť. Tak Dr. Ján Marko uvádza počet vysokoškolských pedagógov a vedcov podľa osady narodenia, poukazuje na ich sociálny pôvod, druh strednej školy, ktorú absolvovali a pod. Pozoruhodné sú tabuľky, ktoré poukazujú na priemerný vek pedagógov a vedcov, kedy obhájili magisterské a doktorské tézy, ako aj popis vojvodinských Slovákov, ktorí boli členovia v akadémiách vied a umení a popis ich funkcií na vysokých školách a vo vedeckých inštitúciách. Všetky tieto údaje a postup práce pri zostavovaní publikácie, na podujatí Zima s knihou vysvetlil aj sám autor knihy, na základe PowerPointovej prezentácie, ktorú pre túto príležitosť pripravil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Katarína Mosnáková
Pozri aj: 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2019 sa uskutočnil 49. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Počas uplynulého víkendu v Kovačici dozneli Maškove dni, organizované na počesť významného divadelného pracovníka Tomáša Hriešika Maška.
V sobotu 15. júna 2019 sa v Hložanoch uskutončí 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj...
V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľký herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.
Vo štvrtok 23. mája v sieni SKC P. J. Šafárika v Novom Sade sa uskutočnila premiéra divadelnej hry Vladimíra Moresa WC story v réžii Rastislava Zorňana.
V piatok 31. mája v rámci 64. ročníka festivalu Sterijino pozorje predstavili prvú antológiu slovenskej drámy po srbsky Nova slovačka drama, ktorú vydalo Sterijino pozorje na sklonku minulého roka.
Vyšlo nové dvojčíslo časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
Ústav pre kultúru vyzýva zberateľov, majiteľov starých fotografií a všetkých záujemcov o slovenskú vojvodinskú kultúru, aby sa zúčastnili ďalšieho kola fotokonkurzu.
V rámci podujatia Dni slovenskej kultúry sa 23. mája uskutočnila vernisáž grafík a obrazov Autobiografike / Autobiografiky akademického maliara a grafika Pavla Čániho v belehradskej Galérii 73.
Udelením cien a vyhlásením troch najlepších predstavení, ktoré sa zúčastnia republikovej prehliadky v Kule, 25. mája sa v Starej Pazove skončil 56. Festival ochotníckych divadiel Vojvodiny.