ÚKVS predstavil svoju činnosť v Novom Pazare

28. marca 2011
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov príkladom dobrej praxe v ochrane, zveľaďovaní a rozvoji menšinovej kultúry v Srbsku.

S cieľom rozvíjať povedomie a bližšie opodstatniť úlohy a funkcie národnostných rád národnostných menšín príslušníkom národnostných spoločenstiev v Srbsku, v poslednej dobe bol usporiadaný rad programov a obsahov z oblastí, ktorými sa rady zaoberajú – vzdelávania, informovania, úradného jazyka a písma a kultúry národnostnýh menšín. Vzhľadom na to, že bošniacku národnostnú menšinu, ktorá je koncentrovaná v oblasti Sandžak očakávajú v najbližšej dobe nové voľby do Národnostnej rady, Organizácia pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe (OSCE) prostredníctvom Misie v Srbsku, usporiadala v Novom Pazare zatiaľ tri okrúhle stoly, v rámci ktorých sa hľadali východiská a možné riešenia pre zveľadenie a rozvoj spomínaných oblastí bošniackeho spoločenstva.

Jeden z týchto okrúhych stolov sa konal v pondelok 28. marca t.r. v Novom Pazare a niesol sa v znamení témy Kultúra menšinových spoločenstiev - rozvoj kultúrnych politík a spravovanie kultúrnymi ustanovizňami. Kultúrna verejnosť bošniakov, presnejšie popredné osobnosti a kulúrny pracovníci z radov bošniakov si tak mali možnosť vypočuť príklady dobrej praxe z Vojvodiny, kde sídli 12 Národnostných rád a kde od roku 2008 pôsobí aj päť menšinových Ustavov.

M.Sklabinská, J.Jokanovićová, D.Gruhonjić a M.Keveždi

Foto: ÚKVS

O tom, ako pracuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a aké programy rozvíja s cieľom ochrany, zveľadenia a rozvoja slovenskej kultúry v Srbsku hovorila riaditeľka tejto ustanovizne Milina Sklabinská. Moderátor okrúhleho stola žurnalista Dinko Gruhonjić osobitne vyzdvyhol portál, ktorý táto ustanovizeň prevádzkuje, ako výborný spôsob prezentovania celkového kultúrneho potenciálu jednej menšiny. Zároveň, o príslušnostiach Národnostných rád v oblasti kultúry hovoril riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov Miroslav Keveždi, ktorý zdôraznil význam týchto najvyšších legálnych a legitímnych menšinových ustanovizní keď ide o kreovanie a implementovanie kultúrnej politiky menšiny. Prítomní predstavitelia bošniackych ustanovizní kultúry mimoriadne ocenili prácu oboch Ústavov, prezentácie zhodnotili ako veľmi užitočné a netajili sa ani sympatiami voči slovenskej kultúre, ktorú považujú za rozvinutú a usporiadanú.

M.Sklabinská

Foto: ÚKVS

V obsiahlej debate, ktorá nasledovala sa hovorilo o výzvach s ktorými sa stretáva bošniacka komunita v oblasti kultúry ale aj o možných riešeniach, ktoré by zabezpečili kontinuovanú a odbornú prácu na poli bošniackej kultúry. Spolupráca relevantných inštitúcií a odbornosť garantom sú zachovania dedičstva ale aj rozvoja súčasných umeleckých foriem. V takom ovzduší bude možné hovoriť aj o prípadnom Ústave pre kultúru Bošniakov, pre ktorého založenie už existuje vypracovaný eleborát, a ktorý by mohol byť aktuály v nastávajúcom období.

Vzhľadom na vyjadrený záujem predstaviteľov kultúrnych ustanovizní a kultúrnych dejateľov z Nového Pazaru, pravdepodobe podobné iniciatívy vzájomného vymieňania pozitívnych skúseností budú pokračovať aj v budúcnosti.

Predstavitelia bošniackych ustanovizní kultúry a kultúrny dejatelia

Foto: ÚKVS

Najbližší okrúhly stôl bude venovaný úradnému používaniu jazyka a písma.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V stredu 31.marca sa v ÚKVS uskutočnila prezentácia najnovšieho, 6. knižného titulu z edície Doktorské dizertácie.
V ÚKVS bola v piatok 26. marca slávnostne otvorená výstava insitného maliara Miroslava Hraška z Hajdušice.
V sobotu 20. marca 2021 sa uskutočnila schôdza sedemčlennej poroty na udelenie ceny Pro Cultura Slovaka.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 11. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú dobové fotografie znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov v minulosti.
Vo Výstavnom salóne Kultúrneho centra Zrenjaninu, vo štvrtok 4. februára 2021 otvorili 32. samostatnú výstavu Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča.
V pondelok 8. februára bola v galérii ULUV v Novom Sade otvorená výstava Aleny Klátikovej a Jozefa Klátika pomenovaná 1 + 1 Náznaky.
Po takmer jednoročnej prestávke v oblasti kultúry, zapríčinenej pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu, v Starej Pazove sa v krátkej dobe uskutočnili hneď tri udalosti.
Petrovské Divadlo VHV na záver koronaroka (2020) predsa pripravilo a zinscenovalo na svojej Malej scéne divadelné predstavenie 26. decembra 2020.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.