Krčma na hlavnej hradskej ovenčená Divadelným vavrínom

19. apríla 2011
V nedeľu 17. apríla 2011 v Starej Pazove skončila Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvroby a priniesla nového reprezentanta slovenského vojvodinského divadla na Scénickej žatve v Martine.

Zhodnotenie a výsledky prehliadky Divadelný vavrín 2011 odborná porota v zložení Peter Janků, Jano Čáni a Milan Belegišanin podala záverečnou správou nasledovne:

Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 pozreli sme si osem divadlených predstavení, ktoré súťažili o ceny tohto divadelného podujatia.

Napočítame ich radom, ako vystupovali:

- Ochotnícke divadlo KIS Kysáč a Divadelná skupina Štúdio z Kysáča s predstavením Angela Beolca Ruzantea KOMÉDIA O LÁSKE v réžii Anny Kovárovej.

- Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica, na text Kataríny Mišíkovej KTO SME? A SME VOBEC? v réžii Jána Kmeťka

- Slovenské kultúrne centrum P.J.Šafárika Nový Sad, na text Štefana Kršňaka S brokovnicou na manžela v réžii Samuela Medveďa

- Divadlo VHV B. Petrovec, Karol Horák Tip-top biotop v réžii Ľuboslava Majeru

- SKUS H.J.Čmelíka, SD VHV a Stredisko pre kultúru Stará Pazova A.P. Čechov Krčma na hlavnej hradskej, réžia Miroslav Benka.

- Divadlo VHV Kovačica, text Simeona Semenič 5 chlapcov.si, v réžii Danky Hriešikovej

- Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan Pančevo-Vojlovica, Sladká päťdesiatka, text a réžia Ján Chalupka

- Divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína na text J. G. Tajovského Ženský zákon v réžii Michala Čiliaka.

Záber z uzatváracieho programu Divadelný vavrín 2011

Foto: Branislav Pokoracký

Odborná porota pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR - predseda a členovia Jano Čáni, režisér z B. Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z N. Sadu a uzaverela, že je Divadelný Vavrín okrem prehliadky divadla aj možnosťou, ako sa stretnúť, ako pestovať kontakt medzi ostrovčekmi, na ktorých žijú vojvodinskí Slováci, a preto táto prehliadka má a stále bude mať svoj veľký význam. Nie každý rok sa urodí všetko v kvalite, ako sa očakáva. Ak pri slovách hodnotenia zaznievali výhrady, je to len z dôvodu uvedomenia si potenciálu, aký má v sebe tradícia slovenského vojvodinského divadla. Spätná väzba na verejných hodnoteniach ukázala, že súbory sú ochotné načúvať a reflektovať to, čo robia. K celkovému pozitívnemu zhodnoteniu prehliadky prispeli najmä produkcie z Báčskeho Petrovca, z Kovačice a najmä domáci súbor zo Starej Pazovy, ktoré aj tento rok potvrdili vysoký kredit slovenského vojvodinského divadla. Víťaz prehliadky, ktorý bude Vojvodinu reprezentovať na slovenskej Scénickej žatve, určite bude mať čo ponúknuť a verím, že slovenskému publiku divadelne opäť vyrazí dych.

Odborná porota sa rozhodla na tohtoročnej divadelnej prehliadke udeliť nasledovné ceny:

6 rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:

Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča

Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z B. Petrovca

Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca

Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

Hane Majerovej za úlohu Štvrtej v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca

a Ivorovi Pokorackému za úlohu Jegoruška v predstavení Krčma na hlavnej hradskej zo Starej Pazovy.

Cenu za kompletnú výpravu predstavenia porota udeľuje Ľuboslavovi Majerovi za predstavenie Tip-top biotop v podaní ochotníkov súboru VHV z B. Petrovca

Cenu za debut – réžijný: Anne Kovárovej, režisérke predstavenia Komédia o láske v podaní ochotníkov z Kysáča

Cena za epizódnu úlohu: Zdenkovi Kožíkovi, za stvárnenie úlohy Merika v predstaveí Krčma na hlavnej hradskej v podaní SD VHV zo St. Pazovy.

Cenu za hlavnú ženskú postavu: Márii Chlebianovej za úlohu Savy v predstavení Krčma na hlavnej hradskej v podaní Staropazovčanov

Cenu za hlavnú mužskú postavu: Alexandrovi Bakovi za úlohu Borcovova v predstavení Krčma na hlavnej hradskej SD VHV St. Pazova.

Miroslav Benka získal cenu za najlepšiu réžiu

Branislav Pokoracký

Cena za najlepšiu réžiu: Miroslavovi Benkovi zo Starej Pazovy, v predstavení Krčma na hlavnej hradskej v podaní staropazovských ochotníkov

Tri najlepšie divadelné predstavenia, ktoré odborná porota navrhuje toho roku do programu Slovenských národných slavnosti v B. Petrovci, týmto poradím:

1. Krčma na hlavnej hradskej – SKUS H.J. Čmelíka, SD VHV a Stredisko pre kultúru St. Pazova

2. Tip-top biotop – Divadlo VHV B. Petrovec

3. 5 chlapcov .si – Divadlo VHV scéna v Kovačici

Najprestížnejšiu cenu – Divadelný vavrín, ktorá sa udeľuje za najlepšiu divadelnú inscenáciu na Prehliadke – odborná porota sa rozhodla udeliť predstaveniu KRČMA NA HLAVNEJ HRADSKEJ v podaní SKUS H.J. Čmelíka, SD VHV a Strediska pre kultúru St. Pazova. Nositeľ Divadelného vavrínu reprezentuje Vojvodinské slovenské divadlo na Scénickej žatve 2011 v Martine, SR.

Odborná porota sa jednohlasne uzniesla na týchto cenách a záveroch.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšlo dvojčíslo 5 - 6 / 2019 Nového života!
V dôsledku ťažkého ochorenia, dnes 4. júla 2019 vo veku 70 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec Pavel Pop.
Podporujúc výtvarné umenie aj súčasných slovenských umelcov, Ústav poskytol priestory na prezentáciu prác mladej umelkyne Emílie Valentíkovej.
V slávnostnej sieni Miestneho spoločenstva v Selenči sa 25. júna 2019 uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 39. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
26. ročník Detského folklórneho festivalu Zlatá brána prebiehal v dňoch 21. až 23. júna 2019 v Kysáči v organizácii Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč.
Ústav pre kultúru vyzýva zberateľov, majiteľov starých fotografií a všetkých záujemcov o slovenskú vojvodinskú kultúru, aby sa zúčastnili ďalšieho kola fotokonkurzu.
V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2019 sa uskutočnil 49. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Počas uplynulého víkendu v Kovačici dozneli Maškove dni, organizované na počesť významného divadelného pracovníka Tomáša Hriešika Maška.
V sobotu 15. júna 2019 sa v Hložanoch uskutončí 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj...
V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľký herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.