Folklórny seminár - tentokrát nie dolnozemský

23. augusta 2011
Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov a skupín sa konal v dňoch 17. až 20. augusta. Prednášatelia dali svoje maximum aby slabá navštívenosť seminára neubrala na jeho kvalite.

Seminár, ktorý sa každoročne v auguste koná v Báčskom Petrovci a ktorý do dnešných čias do svojich dejín zapísal deväť ročníkov, vyškolil hŕstku mladých autorov choreografií či vedúcich tanečných, hudobných a speváckych skupín pôsobiacich prevažne na území Srbska, Rumunska a Chorvátska. K tej skupine možno zapojiť i veľký počet tanečníkov, sólistov a muzikantov na ľudových nástrojoch, ktorí sa z roka na rok vo svojich zručnostiach prostredníctvom tohto seminára mali možnosť zdokonaľovať.

Záber z 9. ročníka choreografického seminára

Foto: ÚKVS

Prvoradým cieľom seminára bolo poučiť dolnozemských Slovákov základom pedagogiky tancu, poukázať ako pracovať z archívnym materiálom a podnietiť tvorcov choreografií a vedúcich súborov vychádzať z terénneho výskumu. V rámci jednotlivých ročníkov sa však vyučovali i tance z rôznych regiónov Slovenska za účelom nielen absolvovať tieto tance, ale aj vedieť odlíšiť jednotlivé štýly prednesu a tak čím dvôveryhodnejšie vedieť poukázať na naše vlastné dolnozemské špecifiká ľudovej kultúry.

Možno povedať, že súbory z Hložian, Starej Pazovy, Pivnice, Vojlovice sa za posledné roky snažia tieto poznatky naplno využiť a tým skvalitniť a v pravom slova zmysle chrániť slovenský vojvodinský folklór. Potvrdzujú to nielen dosiahnuté úspechy uvedených súborov, ale i svojský štýl, ktorý si postupne budujú a vďaka ktorému sú medzi folkloristickou verejnosťou rozpoznateľní.

Tohtoročný seminár trval štyri dni, od 17. do 20. augusta 2011, a pozostával z mnohopočetných aktivít. Seminár bol slávnostne otvorený príhovormi predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anny Tomanovej Makanovej, ktorá vyzdvihla význam realizovania seminárov takéhoto druhu. Prítomným sa prihovoril i vedúci seminára, pedagóg a choreograf Mgr. art. Martin Urban, ktorý je u nás známy nielen na základe toho, že neraz bol členom odborných porôt na festivaloch, ale práve i podľa toho, že viedol takmer všetky ročníky choreografického seminára v Báčskom Petrovci. V príhovore predstavil i členov svojho tímu, odborníkov slovenského tanca, spevu a ľudovej hudby: Tatianu Urbanovú, Adrianu Jarolínovú Kriegerovú a Michala Budinského.

Na otvorení hovorila i predsedníčka VPK NRSNM Annamária Boldocká Grbićová a lektor seminára Martin Urban

Foto: ÚKVS

Účastníkov niekoľkými slovami privítala i predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká Grbićová, ktorá poznamenala, že „folklórny korpus je u nás najsilnejší a najuvedomelejší vo svojom predsavzatí zachovať a zveľadiť tradičnú kultúru. V prvom rade zachovať autochtónny folklór a potom aj skúmať ho vo vzťahu so súčasnými trendami vo folkloristike.“

Avšak tento "najsilnejší" korpus akoby bežného roku stratil svoju "uvedomelosť". V prvom rade z dvadsaťjeden frekventantov (9 hudobníkov a 12 tanečníkov) iba jeden bol vedúci folklórneho súboru, a títo sú v podstate hlavnou cieľovou skupinou seminára. Na rozdiel od minulých rokov možno konštatovať, že počet seminaristov sa značne zmenšil. Tak napr. Kovačica, Padina, Aradáč, Kysáč, Kulpín, Vojlovica a mnohé iné dediny nemali svojho predstaviteľa. Či to svedčí o určitej presýtenosti slovenským folklórom, alebo o organizačných nedostatkoch? Alebo iba o finančnej kríze, ktorá zachvátila všetky polia kultúry?

Na to všetko, bežného roku seminár ako projekt stratil svoju dolnozemskú pečať a tradičná prítomnosť vedúcich súborov zo susedných štátov, tentokrát vyostála. Na úkor ich samých, pestrejšej práce počas seminára, či na úkor dolnozemského folklóru, alebo iba s úmyslom vytvoriť niektoré "nové" dolnozemské projekty?

Na 9. ročníku choreografického seminára sa formoval i ľudový orchester

Foto: ÚKVS

Z druhej strany pochvalyhodné je, že sa seminára bežného roku ujali mladí ľudia z dedín ako sú Dobanovce, Biele Blato, Laliť, ktorí takto nasvedčujú intenzívnejšiu prácu vo svojich prostrediach v oblasti tradičnej kultury. Tiež nemožno nespomenúť, že sa tentokrát formoval i hudobný orchester, ktorý úspešne sprevádzal tanečníkov a nacvičoval i samostatné čísla.

Lektori seminára dali svoje maximum aby slabá navštívenosť neubrala na kvalite. Pozornosť bola venovaná tak teoretickým rozpravám a diskusiám, ako i praktickej časti, a to rozcvičovacím technikám, tancu, spevu a orchestru. Spracúvali sa tance zo Slovenska, ale i trasený čardáš zo Starej Pazovy, Ilečke z Jánošíka a poukazovalo sa na ich rozdiely a špecifiká. Seminár uzavreli koncertom, ktorý bol výsledkom štvordňovej práce a následne aj udelením diplómov absolventom 9. ročníka Seminára pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšlo dvojčíslo 5 - 6 / 2019 Nového života!
V dôsledku ťažkého ochorenia, dnes 4. júla 2019 vo veku 70 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec Pavel Pop.
Podporujúc výtvarné umenie aj súčasných slovenských umelcov, Ústav poskytol priestory na prezentáciu prác mladej umelkyne Emílie Valentíkovej.
V slávnostnej sieni Miestneho spoločenstva v Selenči sa 25. júna 2019 uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 39. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
26. ročník Detského folklórneho festivalu Zlatá brána prebiehal v dňoch 21. až 23. júna 2019 v Kysáči v organizácii Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč.
Ústav pre kultúru vyzýva zberateľov, majiteľov starých fotografií a všetkých záujemcov o slovenskú vojvodinskú kultúru, aby sa zúčastnili ďalšieho kola fotokonkurzu.
V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2019 sa uskutočnil 49. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Počas uplynulého víkendu v Kovačici dozneli Maškove dni, organizované na počesť významného divadelného pracovníka Tomáša Hriešika Maška.
V sobotu 15. júna 2019 sa v Hložanoch uskutončí 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj...
V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľký herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.