Folklórny seminár - tentokrát nie dolnozemský

23. augusta 2011
Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov a skupín sa konal v dňoch 17. až 20. augusta. Prednášatelia dali svoje maximum aby slabá navštívenosť seminára neubrala na jeho kvalite.

Seminár, ktorý sa každoročne v auguste koná v Báčskom Petrovci a ktorý do dnešných čias do svojich dejín zapísal deväť ročníkov, vyškolil hŕstku mladých autorov choreografií či vedúcich tanečných, hudobných a speváckych skupín pôsobiacich prevažne na území Srbska, Rumunska a Chorvátska. K tej skupine možno zapojiť i veľký počet tanečníkov, sólistov a muzikantov na ľudových nástrojoch, ktorí sa z roka na rok vo svojich zručnostiach prostredníctvom tohto seminára mali možnosť zdokonaľovať.

Záber z 9. ročníka choreografického seminára

Foto: ÚKVS

Prvoradým cieľom seminára bolo poučiť dolnozemských Slovákov základom pedagogiky tancu, poukázať ako pracovať z archívnym materiálom a podnietiť tvorcov choreografií a vedúcich súborov vychádzať z terénneho výskumu. V rámci jednotlivých ročníkov sa však vyučovali i tance z rôznych regiónov Slovenska za účelom nielen absolvovať tieto tance, ale aj vedieť odlíšiť jednotlivé štýly prednesu a tak čím dvôveryhodnejšie vedieť poukázať na naše vlastné dolnozemské špecifiká ľudovej kultúry.

Možno povedať, že súbory z Hložian, Starej Pazovy, Pivnice, Vojlovice sa za posledné roky snažia tieto poznatky naplno využiť a tým skvalitniť a v pravom slova zmysle chrániť slovenský vojvodinský folklór. Potvrdzujú to nielen dosiahnuté úspechy uvedených súborov, ale i svojský štýl, ktorý si postupne budujú a vďaka ktorému sú medzi folkloristickou verejnosťou rozpoznateľní.

Tohtoročný seminár trval štyri dni, od 17. do 20. augusta 2011, a pozostával z mnohopočetných aktivít. Seminár bol slávnostne otvorený príhovormi predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anny Tomanovej Makanovej, ktorá vyzdvihla význam realizovania seminárov takéhoto druhu. Prítomným sa prihovoril i vedúci seminára, pedagóg a choreograf Mgr. art. Martin Urban, ktorý je u nás známy nielen na základe toho, že neraz bol členom odborných porôt na festivaloch, ale práve i podľa toho, že viedol takmer všetky ročníky choreografického seminára v Báčskom Petrovci. V príhovore predstavil i členov svojho tímu, odborníkov slovenského tanca, spevu a ľudovej hudby: Tatianu Urbanovú, Adrianu Jarolínovú Kriegerovú a Michala Budinského.

Na otvorení hovorila i predsedníčka VPK NRSNM Annamária Boldocká Grbićová a lektor seminára Martin Urban

Foto: ÚKVS

Účastníkov niekoľkými slovami privítala i predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká Grbićová, ktorá poznamenala, že „folklórny korpus je u nás najsilnejší a najuvedomelejší vo svojom predsavzatí zachovať a zveľadiť tradičnú kultúru. V prvom rade zachovať autochtónny folklór a potom aj skúmať ho vo vzťahu so súčasnými trendami vo folkloristike.“

Avšak tento "najsilnejší" korpus akoby bežného roku stratil svoju "uvedomelosť". V prvom rade z dvadsaťjeden frekventantov (9 hudobníkov a 12 tanečníkov) iba jeden bol vedúci folklórneho súboru, a títo sú v podstate hlavnou cieľovou skupinou seminára. Na rozdiel od minulých rokov možno konštatovať, že počet seminaristov sa značne zmenšil. Tak napr. Kovačica, Padina, Aradáč, Kysáč, Kulpín, Vojlovica a mnohé iné dediny nemali svojho predstaviteľa. Či to svedčí o určitej presýtenosti slovenským folklórom, alebo o organizačných nedostatkoch? Alebo iba o finančnej kríze, ktorá zachvátila všetky polia kultúry?

Na to všetko, bežného roku seminár ako projekt stratil svoju dolnozemskú pečať a tradičná prítomnosť vedúcich súborov zo susedných štátov, tentokrát vyostála. Na úkor ich samých, pestrejšej práce počas seminára, či na úkor dolnozemského folklóru, alebo iba s úmyslom vytvoriť niektoré "nové" dolnozemské projekty?

Na 9. ročníku choreografického seminára sa formoval i ľudový orchester

Foto: ÚKVS

Z druhej strany pochvalyhodné je, že sa seminára bežného roku ujali mladí ľudia z dedín ako sú Dobanovce, Biele Blato, Laliť, ktorí takto nasvedčujú intenzívnejšiu prácu vo svojich prostrediach v oblasti tradičnej kultury. Tiež nemožno nespomenúť, že sa tentokrát formoval i hudobný orchester, ktorý úspešne sprevádzal tanečníkov a nacvičoval i samostatné čísla.

Lektori seminára dali svoje maximum aby slabá navštívenosť neubrala na kvalite. Pozornosť bola venovaná tak teoretickým rozpravám a diskusiám, ako i praktickej časti, a to rozcvičovacím technikám, tancu, spevu a orchestru. Spracúvali sa tance zo Slovenska, ale i trasený čardáš zo Starej Pazovy, Ilečke z Jánošíka a poukazovalo sa na ich rozdiely a špecifiká. Seminár uzavreli koncertom, ktorý bol výsledkom štvordňovej práce a následne aj udelením diplómov absolventom 9. ročníka Seminára pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vo štvrtok 24. októbra 2019 o 17.00 hod. v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadame príležitostný program vyhodnotenia 9. ročníka fotosúbehu.
Veličianske ochotnícke divadlo zo Slovenska na pazovských doskách 19.októbra a výstava diel malého formátu umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku Korene 5 otvorená 21.októbra.
Pomaly sa blíži koniec roka a pred staropazovskými ochotníkmi ešte hodne podujatí, za nimi zostáva horúce a na zájazdy bohaté leto.
V nedeľu 27. októbra 2019 so začiatkom o 20.15 hodine v Dome kultúry v Selenči sa uskutoční 39. ročník festivalu Zlatý kľúč.
Od soboty 26.októbra do nedele 3. novembra v Starej Pazove bude prebiehať 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby - Divadelný vavrín.
V nedeľu sa zavreli brány 16. ročníka Divadelného festivalu Zuzany Kardelisovej v Kysáči, ktorý organizuje Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na podávanie návrhov na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2020.
Dnes v Kysáči začína 16. ročník festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
Slováci v Srbsku si od 27.09. do 1.10. sériou podujatí pripomenuli 100.výročie založenia najstaršej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v zahraničí - Gymnázia Jána Kollára.
V piatok 27. septembra bola v galérii ÚKVS otvorená nekaždodenná výstava šiestich insitných umelcov, predstaviteľov kovačickej školy insitného umenia a popredných srbských insitných umelcov.