Divadelný vavrín v rukách Kysáčanov

14. mája 2012
Na Zatváracom ceremoniáli 43. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby nominovali a odmenili najúspešnejších hercov, režisérov, najkvalitnejšie divadelné súbory a ich inscenácie.

Vivat divadlo, a my v ňom!

Týmito slovami moderátori Anna Funtíková a Andrej Vereský 4. mája v Kovačici uviedli 43. ročník Divadelného vavrína a podobne početných prítomných privítali aj na Zatváracom ceremoniáli tohto celomenšinového sviatku slovenského divadla v Srbsku.

Záber z Otváracieho programu PSDOT 2012

Foto: ÚKVS

Už pri otovrení prehliadky, počas performancie Sašu Krgu a následne aj slov minuloročných najúspešnejších hercov Márii Chlebianovej a Alexandra Baka, ako aj listovaním kvalitného bulletinu prehliadky, ktorý sa dostal do rúk každému návštevníkovi, sa nasvedčovalo, že ide o podujatie, ktoré si nastavilo vysokú priečku. Preto sme všetci netrpezlivo očakávali čo nám nové, zaujívavé a pútavé na kovačické javisko prinesú naše amatérske divadelné súbory.

Sprievodným podujatím 43. Divadelného vavrína bola výstava fotografií o živote a diele Ľuboslava Majeru, ktorú pripravil Pavel Matúch

Foto: ÚKVS

A veru sme sa mali z čoho tešiť! - 12 súťažných predstavení (Báčsky Petrovec, Kysáč, Vojlovica, Báčska Palanka, Kulpín, Nový Sad, Padina, Pivnica, Kovačica, Šíd a Stará Pazova) rôznych duhov a žánrov divadla a iných javiskových foriem, kopa mladých ľudí ale aj tých osvedčených hercov a režisérov, dobre známe divadelné kolektívy, ako aj niektoré, ktoré svoju činnosť obnovili po dlhšej prestávke a tak spestrili obsah tohtoročného Divadelného vavrína.

Nemožno však nespomenúť, že naše súbory tohto roku poukázali, že si vedia vybrať a niekedy aj trefne spestriť tie staré dobré predlohy, ale neváhali zdôrazniť aj to, že sú otvorené pre niektoré nové témy. Tým naznačili, že sa celkový duchovný priestor vojvodinských Slovákov stále rozrastá.

Po každom predstavení sa konali rozhovory s Odbornou porotou

Foto: ÚKVS

Teda skutočné potvredenie, že naše divadlo žije a my žijeme v ňom! Chránime ho, zachovávame a zveľaďujeme. Práve to je aj cieľom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá toto podujatie v minulom roku vymenovala za významné pre našu národnosť a už bežného roku sa podieľala na jeho organizácii. Robila to spoločne s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obcou Kovačica a Domom kultúry 3. októbra.

Účelom Divadelného vavrína je prezentovať a konfrontovať umelecké výsledky Slovákov v Srbsku v danej divadelnej sezóne. Tiež spoznávať súčasný stav a úroveň slovenského divadla, motivovať a povzbudzovať záujem verejnosti o divadelné umenie, ako aj získať nové teoretické vedomosti, dramaturgické poznatky a praktické zručnosti z oblasti divadla. Účelom Divadelného vavrína je aj odmeniť tých najúspešnejších. Kultúru hovoreného slova na tohtoročnom Festivale zvážila porota v zložení Milina Florianová, Jarmila Ćendićová a Anna Zlochová a zdôvodnenie na Zatváracom ceremoniáli prečítala Anna Zlochová. Cenu kultúry hovoreného slova – finančnú odmenu a knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry udelila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová Divadelnému súboru KIS Kysáč.

Práve hovorené slovo bolo aj podľa Odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení: Danka Hriešiková, Jano Čáni a Peter Janku, slabšou stránkou divadelných súborov. V správe Odbornej poroty, ktorú na Zatváracom ceremoniáli prečítala Danka Hriešiková zaznelo: Vo väčšine predstavení žiaľ dominovala hovorová slovenčia, prípadne niečo medzi hovorovou slovenčinou a nárečím, samozrejme s veľkou dávkou výrazov majoritného srbského jazyka. V niektorých prípadoch to bol inscenačný zámer, v iných zasa nedôslednosť. Bolo by vhodné porozmýšľať, či práve na prehliadke slovenských ochotníckych divadiel by tento element nemal smerovať k používaniu spisovného jazyka alebo aspoň priblíženia sa k nemu, aby generácie o niekoľko desiatok rokov mali na koho a čo nadväzovať.

Okrem toho Odborná porota sa zmienila, že tohtoročný Divadelný vavrín potvrdil kredit slovenského vojvodinského divadla, a to najmä v predstaveniach z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kysáča a Nového Sadu. V siedmych prípadoch z dvanástich predstavení sa režijnej taktovky ujali profesionáli, vo väčšine predstavení, samozrejme až na výnimky, bolo slabšou stránkou to, čomu hovoríme dramaturgia. Počnúc výberom kvalitného alebo vhodného textu pre súbor, cez úpravu textu až po zásadnú a veľmi potrebnú pozíciu dramaturga oproti režisérovi, ktorý je jeho konštruktívnym oponentom, konštatovala Odborná porota.

Óda na rovinu a Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca získali Cenu za experiment

Foto: ÚKVS

Na základe pravidiel prehliadky Odborná porota sa v dohode s Organizačným výborom rozhodla tohto roku udeliť dve špeciálne ceny: Cenu za experiment, ktorú získalo Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca a ich Óda na rovinu v réžii Petra Serge Butka a Cenu za Total dizajn, ktorá odišla do rúk Slovenskému divadlu VHV zo Starej Pazovy za predstavenie Miroslava Kožíka Neresti ľudstva. Ako debutantka na porotu najviac zapôsobila Anna Gajdošová za stvárnenie postavy Zuzky Triaškovej v inscenácii Frajerčenia na Tretej ulici KUS Kulpín.

Ďalšie ceny sa udeľovali prostredníctvom nominácií.

Na cenu za epizódnu postavu boli nominovaní:

Katarína Kolárová za postavu Eržy Vidovej v inscenácii „Frajerčenia na Tretej ulici“

Anna Širková za postavu Novinky, Susedy v inscenácii 3 jednoaktovky: Starý zaľúbenec, Komédia bez zaľúbenia a Súboj na pivo

Alexandra Lenđer za postavu študentky 2 v inscenácii „Pedagogika“

Cenu za epizódnu postavu získala Alexandra Lenđer, pokým nominované herečky za epizódnu postavu Katarína Kolárová a Anna Širková získali diplom za herecký výkon.

Pedagogika v réžii Jána Makana

Na cenu za hlavnú ženskú postavu boli nominované:

Mária Koruniaková za postavu Anči Mackovej v inscenácii „Frajerčenia na Tretej ulici“

Jasmína Kováčová za postavu Sedmy v inscenácii „Hugo Karas“

Andrea Beronja za postavu profesorky v inscenácii „Pedagogika“

Cenu za hlavnú ženskú postavu získala Jasmína Kováčová, pokým Mária Koruniaková a Andrea Beronja dostali diplom za herecký výkon.

Michal Čiliak získal Cenu najlepšiu mužskú postavu

Foto: ÚKVS

Na cenu za hlavnú mužskú postavu boli nominovaní:

Michal Čiliak za postavu Ďura Vágalu v inscenácii „Frajerčenia na Tretej ulici“

Branislav Čeman za postavu Huga v inscenácii „Hugo Karas“

Janko Hološ za postavu Muža v inscenácii „Zoznamka“

Cenu za hlavnú mužskú postavu na 43. ročníku Divadelného vavrína získal Michal Čiliak a ďalší dvaja nominovaní Branislav Čeman a Janko Hološ získali diplom za herecký výkon.

Záber zo Zatváracieho ceremoniálu 43. PSDOT

Foto: Andrej Meleg

Na cenu za najlepšiu réžiu boli nominovaní:

Peter Serge Butko za inscenáciu „Óda na rovinu“

Michal Babjak za inscenáciu „Frajerčenia na Tretej ulici“

Ivan Hansman za inscenáciu „Hugo Karas“

 

Cenu za najlepšiu réžiu získal režisér, ktorý podľa slov odbornej poroty naplno využil potenciál divadelného súboru, zvolil si kvalitnú predlohu a hercom vytváral situácie, ktoré mu pomáhali takmer dokonale napĺňať svoje postavy. Je to režisér, ktorý pracuje so symbolikou rekvizít a predmetov dopĺňajúcich neutrálnu scénu. Je to Ivan Hansman, režisér predstavenia „Hugo Karas“.

 

Na najprestížnejšiu cenu tejto prehliadky – Cenu Divadelný vavrín, ktorá sa udeľuje za najlepšiu divadelnú inscenáciu, boli nominovaní:

Divadlo VHV, Báčsky Petrovec

Peter Serge Butko a kolektív divadla VHV: ÓDA NA ROVINU

 

Divadelný súbor KUS Zvolen, Kulpín

Choderlos de Laclos: FRAJERČENIA NA TRETEJ ULICI

 

Ochotnícke divadlo KIS, Kysáč

Dodo Gombár: HUGO KARAS

Divadelným vavrínom sa v roku 2012 ovenčilo Ochotnícke divadlo KIS, Kysáč za inscenáciu HUGO KARAS. Odborná porota sa zmienila, že napriek minimalizmu presne zvolených prostriedkov, mladý kolektív so svojim režisérom vytvoril kompaktnú divadelnú inscenáciu ašpirujúcu na to najvyššie hodnotenie.

Teda naše divadlo na Scénickej žatve v Martine na Slovensku bude reprezentovať Ochotnícke divadlo KIS, Kysáč. Tento súbor spolu s ďalšími dvomi nominovanými súbormi sú zároveň navrhnutí aby divadelnú tvorbu vojvodinských Slovákov reprezentovali na našom národnom sviatku – Slovenských národných slávnostiach v Báčkom Petrovci.

Tohtoročná prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby sa uzavrela s úsmevom na tvári. Nielen s úsmevom tých odmenených, ale aj s úsmevom, ktorý u všetkých prítomných vyvolala komédia Statky zmätky v prednese hosťujúceho súboru Commedia Poprad zo Slovenska, ktorá zatvorila podujatie. Spokojnosť však neskrývali ani organizátori prehliadky a zvlášť realizačný tím Zatvaracieho ceremoniálu: Katarína Mosnáková - scenáristka, Boris Havran - video montažér, Vladimír Lenhart-zvukár, Damir Paluška-svetlár a Mária Pavlovová Čániová-inšpicientka, vedení režisérom Jánom Makanom.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.
Z tlače vyšlo prvé dvojčíslo v roku 2020 prinášajúc viacero pútavých textov od autorov, ktorí dosiaľ neboli uverejňovaní v našom časopise a s ktorými sa naša čitateľská verejnosť po prvýkrát stretáva.
Dňa 31. marca 2020 vo veku nedožitých 59. rokov zomrela Anna Bagľašová, naša kultúrna dejateľka z Aradáča.
V piatok 27. 03. po dlhej a ťažkej chorobe zomrel náš popredný rozhlasový a televízny hlásateľ a novinár Ján Struhár. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30. 03. 2020 o 13:30 h v Novom Sade.
V Novom Sade sa od 3. do 9. marca 2020 uskutočnil tradičný Medzinárodný knižný veľtrh.
V galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove sa 2. februára uskutočnila vernisáž samostatnej výstavy Aleny Klátikovej.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov i tohto roku predstaví svoju najnovšiu knižnú produkciu na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na KOORDINÁTOROV celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov v roku 2020.
Divadelný festival DIDA sa uskutoční od 27. 03 do 5. 04. 2020 v Pivnici.
Z tlače vyšlo dvojčíslo 11/12 časopisu Nový život.