Pohľad do budúcnosti – Vieme, ako a komu odovzdáme štafetu?

2. júla 2012
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa zúčastnil III. Evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali v Lučenci na Slovensku v dňoch 29. - 01. júla 2012.

Tretie evanjelické cirkevné dni sa konali v Lučenci v minulý víkend s cieľom zhromaždiť Slovákov evanjelikov zo Slovenska a zo zahraničia a prostredníctvom mimoriadne bohatých a rôznorodých programových formiem vzájomne upevňovať a posilňovať sa v plnení morálnych zásad, ktoré táto konfesia hlása. Osobitný dôraz týchto dní bol venovaný zahraničnej misii a pastorálnej starostlivosti Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku o slovenských evanjelikoch v zahraničí. 

Foto: Andrej Meleg

Podujatiu však predchádzala konferencia na tému Pohľad do budúcnosti – Vieme, ako a komu odovzdáme štafetu?, ktorá v neďalekom Veľkom Krtíši v dňoch 27. až 29. júna zoskupila početných cirkevných hodnostárov zo Slovenska a zo zahraničia. Konferencie sa zúčastnil aj Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku ako aj hostia z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Česka, USA, Kanady, Talianska, Francúzska a Švédska. 

V rámci III. evanjelických cirkevných dní odznel veľký počet programov, z ktorých k tým najslávnostnejším patrili Hlavné služby Božie, konajúce sa na Hlavnom námestí v Lučenci. Kazateľom slova Božieho bol Milan Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a v rámci nich bola udelená aj cena Leonarda Stockela. Túto udalosť v priamom prenose vysielala Slovenská televízia a čestnú stráž zabezpečilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Foto: Andrej Meleg

V bohatom programe s prednáškovou alebo diskusnou náplňou odznela aj prezentácia publikácií o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Predstavené boli diela Výskumného ústavu z Maďarska, Kanadského inštitútu z Toronta, chorvátskych autorov a tiež dielo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov - Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. O tomto knižnom diele hovorila Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Konkrétne sa zmienila o náboženskej kultúre predstavenej v tejto publikácii, predstavila slovenské evanjelické kostoly v Srbsku, ako aj kultúrne a historické pamiatky, ktoré sa v nich chránia.

Foto: Andrej Meleg

Toto stretnutie usporiadali Prípravný výbor Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku − Slovenský seniorát v Nadlaku, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s mestom Veľký Krtíš a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku vo Veľkom Krtíši. Prítomných pozdravili okrem iných aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a ďalší hostia. S prednáškami okrem krajanov vystúpili aj Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferenciu doplnili rôzne sprievodné akcie, akým je napr. výstava diel Lucie Kubicovej (Taliansko) a Viery D´Agostini (Francúzsko), vystúpenia spevokolov a súborov, multijazykový poeticko-hudobný program, predstavenie rockového oratória Cyril a Metod a mnohé iné. 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšla desiata ročenka ÚKVS Maják, ktorá prináša prehľad všetkých aktivít ÚKVS v roku 2018.
V sobotu 23. novembra sa v ÚKVS uskutočnil 15. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine.
Jubilejný 20. festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem priniesol 24. novembra radosť obecenstvu a účastníkom.
V sobotu 23. novembra 2019 sa uskutoční 15. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine na tému Výskum, dokumentácia a prezentácia hudby vojvodinských Slovákov.
V ÚKVS sa v utorok 19. novembra 2019 uskutočnila prezentácia najnovších kníh profesora Michala Harpáňa.
Prvé združenie Slovákov v Dobanovciach, z ktorého po piatich rokoch vznikli Slovenský dom, SKOS Šafárik, MOMS Dobanovce a Aktív žien.
V utorok 5. novembra sa v ÚKVS uskutočnil krst knihy Miliny Sklabinskej Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa.
V Selenči sa 27. októbra 2019 uskutočnil 39. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci pri televíznych obrazovkách.
Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice dominovalo na 50. Prehliadke slovenských ochotníckych divadiel – Divadelný vavrín.