Prvé slovenské národné múzeum v Martine (Múzeum Andreja Kmeťa)