Kostýmy v divadelnom predstavení A budeme si šepkať (K. Žižka a Z. Pálenčíková), réžia Kamil Žižka