2008 - 2012

Výkonná rada AP Vojvodiny, na schôdzi, ktorá sa konala 29. októbra 2008, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola na post riaditeľky vymenovaná Milina Sklabinská.

2012 - 2015

Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny dňa 21. novembra 2012 vyniesla Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny riaditeľkou sa po druhýkrát stala Milina Sklabinská.

V máji roku 2015 Milina Sklabinská podala demisiu na post riaditeľky ÚKVS.

2015

Úradujúcou riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa stala Katarína Mosnáková Bagľašová.

2016

Riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa stala Anna Chrťanová Leskovac.