Dozorná rada

DOZORNÁ RADA ÚKVS

 

2016 - súčasnosť

Martin Zloch, predseda

Ján Majorský, člen

 

2012 - 2016

Vláda AP Vojvodiny, na 176. schôdzi, ktorá sa konala 10. júla 2012, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Martin Zloch, predseda

Anna Chrťanová-Leskovac, členka

Ján Majorský, člen

 

2008 - 2012

Výkonná rada AP Vojvodiny, na schôdzi, ktorá sa konala 29. apríla 2008, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Martin Zloch, predseda

Anna Chrťanová-Leskovac, členka

Jaroslav Hrebík, člen

 

Martin Zloch

Martin Zloch

 

Martin Zloch sa narodil 8. júna 1964 roku v Kovačici. Diplomoval na Ekonomickej fakulte v Belehrade. Vo svojej kariére robil celý rad dôležitých funkcií v oblasti ekonómie. V období od 1994-1995 roku robil ako finančný riaditeľ v priemysle obuvu "Moda" v Debeľači,a neskôr ako komerčný riaditeľ v poľnohospodárskom podniku ZZ " Padina " v Padine.

V orgánoch spravovania Zhromaždenia obce Kovačica zamestnaný je od 1997 roku ako rozpočtový kontrolór. S príchodom zmien, ako vynikajúci odborník v oblasti ekonómie, roku 2000 je vymenovaný za náčelníka pre financie a rozpočet Zhromaždenia obce Kovačica, a v septembri roku 2003 vymenovaný je  za Pokrajinskeho sekretára pre financie. Od 2004 až do 2012 roku bol podpredsedom  Zhromaždenia AP Vojvodiny.  Ženatý a otec dvoch detí.  

 

Ján Majorský

 

Ján Majorský je narodený 23. októbra  roku 1951 v Starej Pazove.

Z povolania je elektorotechnik.

V rokoch 1972 – 1980 pracoval v podniku Lifam v Starej Pazove. V roku 1980 si založil súkromný podnik na výrobu plastickej hmoty a v ňom pracoval do roku 2004. V štvorročnom mandáte 2004-2008 bol poslancom v Zhromaždení AP Vojvodiny. Toho času je podpredsedom NRSNM za Sriem a tiež členom Správy SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a členom Správnej rady MOMS Stará Pazova. 

Je ženatý, má dve deti a tri vnúčatá.

 

Anna Chrťanová-Leskovac

Anna Chrťanová Leskovac

Anna Chrťanová Leskovac sa narodila v roku 1969 v Novom Sade. Skončila Pedagogickú fakultu v Sombore.

Pracovala na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, v slovenskej redakcii TV Vojvodina a od roku 1998 bola zamestnaná v Ustanovizni pre kultúru, informovanie a vzdelávanie, Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč ako hlavná a zodpovedná redaktorka Rádia Kysáč.

Dva roky neskoršie sa stala riaditeľkou tejto ustanovizne a zároveň riaditeľkou Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.

V roku 2015 bola zvolená na funkciu riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

2017 - 2021

Výkonná rada Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej rady ÚKVS na mandátne obdobie 2017 - 2021. 

 

Dozornú radu v období 2017 - 2021 tvoria:

Vladislav Tárnoci - predseda

Viliam Slavka - člen

Jarmila Bohušová - členka

 

Viliam Slavka

Viliam Slavka sa narodil 12. júla 1981 v Báčskej Palanke. Vyštudoval právo v Novom Sade a neskôr sa zapísal na Fakultu politických vied v Belehrade. Šesť rokov pracoval v Zhromaždení obce Báčska Palanka a v súčasnosti pracuje ako pomocník predsedu Obce Báčska Palanka.  

 

 

 

 

 

 

 

Jarmila Bohušová

 

Jamila Bohušová sa narodila 7. augusta 1975 v Hložanoch. Študovala na Vysokej škole obchodnej ekonómie a podnikania v Belehrade a získala titul diplomovaného ekonomistu. Od roku 2003 je majiteľkou podniku DOO Agroplod Hložany. V rokoch 2006 – 2009 pracovala ako marketingová riaditeľka v Čínskom podniku Agro-care chemical industry group limited v Begeči.

Venuje sa aj speváckej kariére, v rámci ktorej vydala aj niekoľko CD platní slovenskej populárnej hudby. Je členkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a členkou Výkonnej rady pre kultúru slovenskej národnostnej menšiny.