Vratko

Vratko je slovenské meno a je podobou starého slovanského mena Vratislav. Význam tohto nevšedného mena je "oslavujúci návrat" alebo "ten, ktorý vráti slávu". Jeho deminutívna forma je Vraťo. S nositeľmi tohto mena sa u nás takmer nestretávame.