Zemepisné charakteristiky Starej Pazovy

 Stará Pazova je obec v Srieme, súčasne i obecné mesto. Rozlohou patrí medzi stredne veľké obce v Srbsku – rozprestiera sa na 351 km² a je na nadmorskej výške od 75 do 120 m.

Samotný jej názov Pazova pravdepodobne je odvodený od slova pazucha, lebo tak Slovania nazývali rímsku vojenskú hraničiarsku vyvýšeninu medzi dvoma veľkými riekami – Dunajom a Sávou.

Stará Pazova dnes

Foto: A. Knežević

Stará Pazova má významnú zemepisnú polohu. Leží v Srieme medzi Belehradom a Novým Sadom. Na juhu hraničí s hlavným mestom Srbska – Belehradom a obcou Zemun, na juhovýchode s obcou Pećinci, na jej západnej strane je obec Ruma a na severe obec Indjija. Z jej východnej strany sa hadí rieka Dunaj a prírodná hranica s Banátom. Rozložená je na rovinatej časti Panónskej nížiny, pod svahmi východnej časti pohoria Fruška hora, vytvárajúcimi malebný pejzáž nad vodami mohutného Dunaja. Stará Pazova je sídelným mestom obce, do ktorej ešte patrí Nová Pazova a Banovce Dunaj, ako aj osady Nové Banovce, Staré Banovce, Belegiš, Surduk, Golubince, Vojka a Krnješevce.

Stará Pazova má výhodnú tranzitnú, demografickú, dopravnú a turistickú polohu. Preto sa i dostala medzi významné obchodné, výrobné a dopravné punkty. Pretínajú ju dve diaľnice: E-70 (Terst, Ľubľana, Záhreb, Belehrad, Atény) a E-75 (Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad, Atény), ako i stará medzinárodná magistrálna hradská E-4 (M-22). Stará Pazova je aj významným železničným uzlom. Na jej železničnej stanici totiž už stáročia pristávajú rýchliky z Berlína, Mníchova, Benátok, Viedne, Bratislavy, Budapešti, Atén, Bara, Istanbulu... Blízkosť belehradského letiska Nikola Tesla v Surčine (vzdialené je 20 km) a letiska Batajnica (10 km) význam Starej Pazovy iba zdôrazňuje.

Vďaka svojej zemepisnej polohe a rozvoju priemyslu Stará Pazova sa stala mestom.

Výstavba rýchlotrate vedľa železničnej stanice – jeseň 2009

Foto: Katarína Verešová

 Stará Pazova leží na úrodnej nížine. Jej černozem patrí medzi tie najplodnejšie v Európe, práve preto sa mnohí občania Starej Pazovy zaoberajú intenzívnym poľnohospodárstvom.

 

Demografia Starej Pazovy

Stará Pazova je osada s najväčším počtom Slovákov mimo hraníc Slovenska. Podľa sčítania z roku 2002 v Starej Pazove žije 5 848 Slovákov. Od roku 1960 sú Slováci v nej menšinou. Najpočetnejší sú tu Srbi, nasledujú Slováci, Chorváti, Juhoslovania, Česi, Macedónci, Čiernohorci, Rómovia...

Pohľad na Námestie Dr. Zorana Đinđića

Foto: Katarína Verešová

 

 Počet obyvateľov Starej Pazovy vďaka neustálej imigrácii presahuje 70 000, na jednom km² žije tu 200 ľudí. Zamestnaní sú v samom meste alebo v okolitých osadách, a mnohí za prácou cestujú i do Belehradu a Nového Sadu.