Janko Kráľ

Busta Janka Kráľa

Laslo Silađi
11.06.2010
Aleja velíkanov, Kulpín
bronza
Bronzová busta je dielom akademického maliara a sochára Lasla Silađiho. Odlalili ju predsedovia Klubu Kulpínčanov a Miestneho spoločenstva Pavel Zima a Branislav Cesnak.

Busta romantického štúrovského básnika Janka Kráľa (1822-1876) bola odhalená v parku pred malým kaštieľom, vo vzácnom historickom areáli v Kulpíne v rámci osláv Dňa Kulpína, 11. júla 2010 v prítomnosti najvyšších obecných a matičných funkcionárov.

Bronzová busta je dielom akademického maliara a sochára Lasla Silađiho. Odlalili ju predsedovia Klubu Kulpínčanov a Miestneho spoločenstva Pavel Zima a Branislav Cesnak.

Kaštieľ rodiny Stratimirovićovcov, pred ktorým sa busta nachádza, je ten istý kaštieľ, v ktorom pred mnohými rokami Janko Kráľ podúčal dcéry tejto zámožnej rodiny.

 

Busty

Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín