Gingerbread

4. January 2012
New Chrestomatia of Vojvodina's Slovaks literature for children is out under the name Gingerbread, and it is published by Slovak publishing center and the Cultural Institute of Vojvodina's Slovaks.

Choice of works made out of many Vojvodina's authors, which has been made by Jarmila Hodoličová has on its 496 pages a work of many writers beginning from the second half of the 18th Century until the present. In this book there are many famous names like Juraj Rohoň (1773 – 1931), Michal Godra (1801 – 1874), Jozef Podhradský (1823 – 1915), Albert Martiš (1855 – 1918), Ján Čajak (1863 – 1944) Michal Babinka (1927 – 1974), Pavel Mučaji (1929), Michal Ďuga (1951), Zoroslav Spevák Jesenský (1956), Ladislav Čáni (1961) and others.

Titulná strana Chrestomatie slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti

On pages of this publication there can be noticed many woman authors already well known but also those who only recently began to write, those names are Mariena Czoczeková – Eichardtová (1892 – 1972), Adela Čajaková – Petrovičová (1901 – 1976), Anna Majerová (1923 – 1987), Anna Dudášová (1936), Viera Benková (1939), Elena Hložanová (1962), Andrea Speváková (1980), Katarína Mosnáková (1984) and many others.

The Chrestomathy of the Vojvodina's Slovaks literature for children has many illustrations and photographies of over 20 authors. The main editor of this publication which came out as a 66th volume of the Edition called May of Slovak publishing center, is Víťazoslav Hronec. Publication offers to readers many works from the field of poetry and prose fort children.

Ilustrácia nachádzajúca sa v publikácii Medovník

In the conclusion part of the book there is an epilogue of the author Jarmila Hodoličová which is under a title Slovak Vojvodina's literature for children and youth where more information can be found about the named theme during last Centuries, beginning with the end of 18th

The author of this work is a professor on the Department of Slovak language of Philosophic facultee of the Universitiy in Novi Sad. She has dedicated her work to a filed of Vojvodina's Slovaks literature, Slovak woman movement and to a female literature in Vojvodina. In the year 2005 she has published a bookthe The history overview of Slovak vojvodina prose for children.

 

Anna Struhárová

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V Selenči prebiehal festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč. Festivalu predchádzal odborný seminár, ktorého viedli renomovaní hudobní experti, zároveň aj členovia odbornej poroty.
Konferencia v Prahe
Tretia konferencia Terra Interculturallis, ktorú poriada Slovensko-český klub v Prahe za podpory Višegrádskeho fondu sa uskutočnila 25. septembra 2009 v areáli Ministerstva kultúry Česka v Prahe.