Ženské meno Zora má slovanský pôvod a znamená "zornička". Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujú Zorka, Zorina. U nás je meno Zora rozšírené najmä medzi Srbmi.