Je meno odvodené z mužského mena Alexander, ktoré má grécky pôvod a znamená "obranca mužov". Nositeľky u nás rošíreného mena Alexandra oslovujeme aj Saška, Saša.