Mužské meno Ctiboh je novšie slovanské meno, ktorého význam je „ctiaci boha“. U nás sa takmer nevyskytuje.