Meno Matej je novozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dar boha". Nositeľov tohto na Slovensku pomerne obľúbeného mena oslovujú Maťo, Maťko a jeho staršia podoba je Matiáš.

Medzi Slovákmi vo Vojvodine toto meno nie je veľmi rozšírené. Jeho srbská podoba je Matija. V Grécku sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios, v Taliansku Mattia.