Ženské meno Milada má český pôvod a v preklade znamená "mladá, milá". Na Slovensku sa vyskytuje iba ojedinele, u nás trochu častejšie. Nositeľky oslovujeme aj Miluška, Milka, Miladka.