Mužské meno Božetech je slovanského pôvodu, utvorené kombináciou slov Boh + tešiť, útecha. U nás sa takmer nevyskytuje.