Voľnomil je slovenské mužské meno novšieho dátumu, utvorené kombináciou voľnosť + milovať. U nás sa takmer nevyskytuje.