Zeno je staré mužské meno gréckeho pôvodu, kde má význam dar od boha Zeusa, čo sa s nástupom kresťanstva začalo interpretovať, ako dar Boží. Je to zriedkavé meno.