Mužské meno Augustín má latinský pôvod a v preklade znamená "majestátny". V Srbsku sa stretávame s nositeľmi tohto mena iba výnimočne a oslovujeme ich August, Gusto.