Meno Vladislava je ženskou podobou mena Vladislav, ktoré má slovanský pôvod a v preklade znamená "sláviaci vládu." Nositeľky tohto mena oslovujeme Vladka.