Damián je mužské meno gréckeho pôvodu s významom krotiteľ (levov).