Meno Demter je utvorené z gréckeho Démétrios a v preklade by to znamenalo patriaci bohyni úrody Deméter. Staršia podoba tohto mena je aj Dimiter, rus. Dmitrij, srb. Dimitrije. Nositeľov tohto mena oslovujeme aj Demo, Dimo, Mitro, Miťo, Mitar, Mita...