Mužské meno - Želislava ž. južnoslovanské meno, jeho pôvodný  význam by bol želajúc (si) slávu alebo so slávnym želaním.