Alojz je mužské krstné meno pôvodí zo starofrancúzskeho mena Lowis, ktoré vzniklo zo staronemeckého mena Hludwig, čiže slávny bojovník. Pôvod je možné najsť aj v latinskej podobe mena Aloisius, ktorá v staronemeckej podobe mena Alwisi označuje pomenovanie celý biely. Ženská podoba tohto mena je Alojzia