Slovenské vydavateľské centrum - edície

Ateliér

Ateliér

Edícia výtvarníckych monografií
Bratislava

Bratislava

Edícia kníh spisovateľov zo Slovenska v preklade do srbského jazyka
Korene

Korene

Edícia diel z dejín literárnej tvorby vojvodinských Slovákov
Máj

Máj

Edícia kníh pre deti
Mosty

Mosty

Edícia literárnych diel národov a národností v Srbsku v preklade do slovenského jazyka
Spectator

Spectator

Edicija putopisa i feljtona

Tália

Edícia divadelného umenia
Včielka

Včielka

Edícia kníh pre deti
Vedecké zošity

Vedecké zošity

Edícia historických, literárnych, lingvistikých, etnografických, bibliografických kníh
Živý prúd

Živý prúd

Edícia súčasnej literárnej tvorby vojvodinských Slovákov