Hodnotenie odbornej poroty na festivale Letí pieseň letí, Kovačica 2018

Mariena Stankovićová Kriváková, diplomovaná muzikologička
19. decembra 2018

V mene členov odbornej poroty, všetkým účastníkom gratulujem k úspešnej práci a vynaloženom úsilí..

Najprv by som chcela pochváliť mladých autorov, ktorí sú na ceste stať sa hudobnými profesionálmi, alebo sa už nimi stali. Zúčastniť sa každého festivalu je spôsob ako získať vlastný štýl a prax v skladateľskej tvorbe. Chcem pripomenúť, že väčšina skladateľov prichádza z dvoch slovenských prostredí - zo Selenče a Kovačice. Až 11 piesní zo sedemnástich na tohtoročnom 20. festivale Letí pieseň letí je z týchto dvoch dedín. Svedčí to o podnecujúcej práci hudobných pedagógov, ktorí tu pôsobia a vytvárajú dobré prostredie na rozvoj mladých hudobných talentov.

Máme pred sebou 17 nových piesní, ktoré svojou kvalitou zodpovedajú štandardom detskej piesne - nie iba v našich lokálnych rozmeroch. Texty podliehajú veku detí základnej školy, väčšina z nich je napísaná pre deti nižších ročníkov ZŠ. Niekoľko piesní presahuje tento rámec, písané sú zčasti ako tanečné piesne, ale text podlieha vekovej kategórii teenagerov. Tieto piesne sme nevyradili z konkurencie, pretože aj 15 ročné deti, ktoré ich budú radi počúvať a spievať, sú tiež iba deti.

Keď ide o metrické zákonitosti, melódie a texty sú v súlade, teda, vo väčšine piesní, meter v texte sleduje metriku melódie.

Ako sme sa teda rozhodovali. V prvom rade išlo o celkový dojem skladby – melódia a text musia splývať do celku, keď ide o samotný charakter piesne. Melódia musí byť nová, nepočutá, teda inšpirujúca. Text taký, ktorý nás osloví peknou myšlienkou. Celkove, pieseň môže byť zábavná, hravá, alebo emotívna – baladická, ale jej odkaz musí byť jedinečný. Nemalú úlohu tu zohrala orchestrácia, teda inštrumentálna úprava, ktorú mal pre všetky piesne na starosti Željko Suchánek a ktorého úpravy vysoko hodnotíme, pretože boli pestré, bohaté farbami a koordinovali s textom. Piesne, ktoré sme ocenili najvyššími známkami plynuli ľahko, mali zaujímavé melódie, boli formálne ucelené a texty nemali chybu. Neboli to však jediné kvalitné piesne na festivale. Veríme, že mnohé z nich si nájdu cestu k poslucháčom.

Keď ide o interpretáciu skladieb, lepšie vyzneli starší speváci, preto sme práve im dali ceny. Najviac zapôsobili tí speváci, ktorí do svojho prednesu vniesli vlastný zážitok a emóciu. Aj niektorí z mladých spevákov už dosiahli peknú úroveň, keď ide o prednes, teda celkový dojem.

Všetkým piesňam, v mene celej poroty prajem úspešný rozlet našimi hudobnými frekvenciami.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.