Festivalový výbor Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozospievané klenoty 2020 po dvadsiaty ôsmy krát uvádza menovaný festival.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva kreatívnych a technicky zručných dizajnérov, aby vypracovali výtvarné riešenie obálky knihy v edícii Doktorské dizertácie.
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s ÚKVS vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 22. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2020.