SKUS Pivnica pozýva sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní aby sa prihlásili na účasť na 54. festivale Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 6. do 8. decembra 2019 v Pivnici.