II. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero

16. apríla 2021 - 1. mája 2021
Spolok Slovákov z Bulharska vyhlasuje II. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero.
 

Vyhlasovateľ súťaže: Spolok Slovákov z Bulharska

Poslanie súťaže: Súťaž bude prebiehať elektronickou formou, výstupom bude zborník v elektronickej podobe. Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu Slovákov žijúcich na Dolnej zemi s cieľom inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku, možnosťou rozvíjať svoj talenta prostredníctvom literárnych časopisov uverejniť svoju tvorbu na Slovensku. Súťaž podporuje časopis Dotyky (časopis pre mladú literatúru a umenie) a časopis Fajauka (časopis Spolku Slovákov z Bulharska).

Propozície literárnej súťaže: Súťaž je určená Slovákom, ktorí žijú na Dolnej zemi (Slováci z Bulharska, z Rumunska, z Maďarska, zo Srbska, Chorátska a ostatných krajín bývalej Juhoslávie) a tvoria v slovenskom jazyku a Slovákom, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi.

Uzávierka súťaže:1. 5. 2021. Práce zaslané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené a po súhlase autora môžu byť zaradené do ďalšieho ročníka súťaže.

Podmienky súťaže:

1. Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a nesmú byť zaslané do iných súťaží a musia byť napísané v slovenskom jazyku.

 

2. Práce musia byť označené a musia obsahovať:

- názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, krajina, vek, kontaktné údaje

- práce v úprave: Times New Roman; veľkosť 12; riadkovanie 1,5

- v prípade účastníkov zo Slovenska treba uviesť pôvod a vzťah k Slovákom z Dolnej zeme

- súhlas so spracovaním osobných údajov

 

3. Práce je potrebné zaslať emailom: zlatepero.ssb@gmail.com

 

4. Maximálny rozsah prác:

Poézia:      3 - 5 básní

Próza:       1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4

 

5. Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.ssb.sk . Víťazi budú upovedomení o výsledkoch a bude im poštou zaslaný diplom. Ocenené práce vyjdú v elektronickom zborníku, ktorý bude zverejnený na webstránke. Vybrané texty uverejní časopis Dotyky a časopis Fajauka. Organizátor si vyhradzuje právo redakčnej úpravy publikovaných textov po konzultácii s autorom.

 

Kategórie:

POÉZIA

I.    Kategória: základné školy

II.  Kategória: gymnázia a ostatné stredné školy

III. Kategória: dospelí

 

PRÓZA

I.    Kategória: základné školy

II.  Kategória: gymnázia a ostatné stredné školy

III. Kategória: dospelí

 

Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená zo spisovateľov pôsobiacich na Dolnej zemi a na Slovensku.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

 

Vyhlásenie výsledkov - 5. júl  - Deň zahraničných Slovákov

Kontaktná osoba: Katarína Koňariková, koordinátorka súťaže, www.ssb.sk email: zlatepero.ssb@gmail.com; spolokssb@gmail.com

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.