Anna Máľachová-Fajndovićová

maliarka a ilustrátorka
Anna Máľachová-Fajndovićová
Anna Máľachová-Fajndovićová
( 27. decembra 1922 - 20. októbra 2001 )

Anna Máľachová-Fajndovićová sa narodila 27. decembra 1922 v Petrovci v poprednej chmeliarskej rodine. Umelecké sklony zdedila od rodičov - otca Tomáša, ktorý sa zaoberal drevorytom a písaním básní, a matky Zuzany, ktorá svoj cit pre krásno prejavovala cez ručné práce. Základnú školu a gymnázium absolvovala v Petrovci. Študovala slavistiku na Filozofickej fakulte v Belehrade, ale láska k výtvarníctvu ju zaviedla na Vyššiu pedagogickú školu v Belehrade, k profesorovi Abramovićovi, u ktorého nadobudla impresionistické prvky v jednotlivých segmentoch jej výtvarného prejavu.

Výtvarnícky sa zdokonaľovala aj u chýrečného maliara Jovana Bjelića na súkromnej maliarskej škole Mladena Josića na Kolarcovej univerzite v Belehrade. V rokoch 1948 – 1956 učila výtvarníctvo na základných školách najprv v Pivnici a potom v Báčskej Palanke. Od roku 1956 pôsobila ako slobodná umelkyňa. Prvú samostatnú výstavu mala v Petrovci roku 1946. V Petrovci potom ešte samostatne vystavovala v rokoch 1957, 1963, 1970 a 1972.

Dunajský motív, olejomaľba, 1983
Fotografiu maľby poskytol Vladimír Valentík

Patrila k skupine výtvarných umelcov zoskupujúcich sa pri Národnom múzeu v Petrovci v povojnovom období (Pixiadesová, Šimovič, Lačok, Červená, Máľachová, Hlaváčová, Kišgeci...). V tom období poskytovala aj ilustrácie pre naše časopisy. Vystavovala v Silbaši, Gajdobre, Pivnici, Báčskej Palanke, Novom Sade... Mala dvanásť samostatných výstav a spoločných takmer sedemdesiat. Roku 1962 sa presťahovala do Belehradu. Tam sa podieľala na založení Výtvarného klubu Ikarus a stala sa animátorkou výtvarného života v Novom Belehrade, za čo sa jej okrem iných početných uznaní dostala i Plaketa mesta Belehrad za kultúrnu činnosť. V tom období mala i početné výstavy v Belehrade.

Jej maľby sa nachádzajú v súkromných zbierkach, v rôznych ustanovizniach a tiež v stálej expozícii súčasného slovenského výtvarného umenia v Srbsku v Galérii Karola Miloslava Lehotského na petrovskom gymnáziu. Účinkovala aj na 1. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii v Petrovci roku 1991. Posledné roky života strávila v Petrovci a Kysáči a zomrela vo Futogu 20. októbra 2001.

Maľovala impresie krajiny svojho rodiska a okolia. Maľovala aj kvety a zátišia.

Anna Máľachová-Fajndovićová svojím výtvarným dielom obohatila naše výtvarné dejiny.

Vladimír Valentík