insitný maliar
Martin Markov
( 1954 - 2013 )

Narodil sa v Pančeve v roku 1954. Základnú školu skončil v Padine a remeselnícku v Ade. Pracoval v pobočky  Fabriky lietadiel Utva v Padine. 

Maľovať začal v roku 1977 a od roku 1979 svoju tvorbu zintenzívnil. Prvú výstavu mal v Padine roku 1981. O štyri roky neskôr sa stal členom Galérie insitného umenia v Kovačici. 

Mal viacero samostatných a kolektívnych výstav doma a v zahraničí.

Jeho základný motív je idilicko-romantického rázu: široká banátska rovina a hlboký horizont, ktorý sa vyskytuje na takmer všetkých maľbách. V popredí sú ľudia z dediny počas každodenných prác. To, čo je pre Martina charakteristické je skutočnosť, že priestorové vzťahy nerieši insitne, ale podobne ako je to u akademických maliarov.  Používa prevažne hnedé farby. 

Umrel 21. januára 2013 v Padine.