Martin Paluška

insitný maliar
Martin Paluška
( 1913 - 1984 )

Martin Paluška (Kovačica, 1913–1984). Ukončil šesť ročníkov základnej školy a trojročnú remeselnícku školu. Bol zámočníkom. Pracoval v kovačickom mlyne. S manželkou Alžbetou mal syna Martina a dcéry Máriu a Alžbetu. Maľoval od roku 1931 a robil oľejomaľby. Pri maľovaní sa inšpiroval prírodou, životom na dedine a slovenským folklórom. Namaľoval približne 600 obrazov.

Vystavoval v rámci podujatia Kovačický október, od roku 1952 až 1985. Za svoju umeleckú tvorbu získal ocenenia: Plaketa SZPĽ Vojvodiny (Socialistického zväzu pracujúceho ľudu Vojvodiny), za dosiahnuté výsledky a významné úspechy v práci SZPĽ Vojvodiny, pri budovaní samosprávnej socialistickej spoločnosti (1981); Zlatá plaketa MKSZPĽV (Miestneho komitétu socialistického zväzu pracujúceho ľudu Vojvodiny) v Kovačici, pri príležitosti výstavy k 30. Kovačickému októbru.