Vyhodnotenie IV. fotokonkurzu archívnych fotografií ľudových zvykov a obyčají vojvodinských Slovákov