Literárny večierok venovaný 85. narodeninám spisovateľa Jána Labátha