Osobnosti slovenského hudobného života

K osobnostiam hudobného života vojvodinských Slovákov zaraďujeme hudobníkov všetkých profilov, ktorí svojou pedagogickou, interpretačnou, skladateľskou, dirigentskou či hudobnoteoretickou prácou ovplyvnili rozvoj hudobného života vo všetkých prostrediach kde žijú Slováci.

K osobnostiam hudobného života zaraďujeme tie osobnosti, ktoré v minulosti vybudovali základy slovenskej hudobnej kultúry ako aj osobnosti, ktoré sú na tomto poli činné v súčasnosti.

Osobnosti sú zoradené abecedným poradím, viac informácií o dannej osobnosti získate kliknutím na meno a priezvisko.