Slovenská hudba vo Vojvodine 2008, Zborník prác 4. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov