naivni slikar
Martin Markov
( 1954 )

Rođen je 1954. godine u Pančevu. Osnovnu školu je završio u Padini, a zanatsku u Adi. Radio je u ogranku Fabrike aviona „Utva“ u Padini.

Počeo je da slika 1977. godine, a od 1979. godine intenzivno. Prvu izložbu je imao u Padini 1981. godine. Četiri godine kasnije postao je član Galerije naivne umetnosti u Kovačici.

Imao je više samostalnih i koletivnih izložbi, u zemlji i inostranstvu.

Njegov osnovni motiv je idilično-romantičnog karaktera: široka banatska ravnica i dubok horizont koji se javlja na gotovo svim slikama. U prednjem planu su ljudi sa sela pri obavljanju uobičajenih poslova. Ono što je karakteristično za Martina je činjenica da prostorne odnose ne rešava naivno, već slično kao kod školovanih slikara. Koristi pretežno smeđe nijanse.